Terezínské listy

Památník Terezín začal vydávat Terezínské listy v roce 1970 společně s nakladatelstvím Dialog, od roku 1971 v Severočeském nakladatelství Ústí nad Labem a od roku 1993 ve spolupráci s Nakladatelstvím OSWALD Praha. Jedná se o vědeckou ročenku zaměřenou na perzekuční problematiku německé okupační moci v letech 1938-1945 v českých zemích, na dějiny konečného řešení židovské otázky, úlohu Terezína a osudy jeho vězňů. Do Terezínských listů přispívá řada renomovaných českých i zahraničních historiků a jsou v nich uveřejňovány dosud nepublikované dokumenty, umělecká tvorba a vzpomínky.

Terezínské listy, vydání 2023 - 51/2023
(ke stažení: pdf)

 • Arndt Tomáš: Farmacie v ghettu Terezín
 • Němečková Lucie: Švýcarská uprchlická politika a terezínský transport do Švýcarska
 • Drywa Danuta: Terezín – Auschwitz – Riga – Stutthof – osudy židovských rodin
 • Michner Michael: Generál zdravotní služby MUDr. Jan Konstantin Kessler – osud protinacistického odbojáře
 • Lacina Lubor: Pobočky koncentračního tábora Flossenbürg na území cvičiště SS Böhmen – přehled a geneze pietních míst
 • Martin José: „Něco takového pochopíš jen tehdy, zažiješ-li to na vlastní kůži.“ Svědkové z Westerborku – význam nizozemského svědectví o Terezíně
 • Racková Jana: Malíř Otto Ungar v deníku Bedřicha Taubera
 • Procházková Hana: Odborná knihovna Památníku Terezín
 • Holzhammerová Dagmar: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2022

Terezínské listy, vydání 2022 - 50/2022
(ke stažení: pdf)

 • Poloncarz Marek: Padesát let Terezínských listů
 • Rapavá Ivana: Konference „Terezínské ghetto a policejní věznice Terezín v represivním systému okupační moci (1940–1945)“
 • Blodig Vojtěch: Koncepce nových expozic Muzea ghetta
 • Němečková Lucie: Příběh Alice Morawetz a Elsy Oliven
 • Fedorovič Tomáš: Doklady Hospodářského oddělení židovské administrativy jako pramen ke každodennosti ghetta Terezín
 • Rutová Radana: MUDr. Karel Raška v Terezíně
 • Kyncl Vojtěch: Role svědectví jako důkazního prostředku v trestněprávním vyrovnání s nacistickými zločinci v Terezíně 1945–2001
 • Fedorovič Tomáš: Anna Hájková, The Last Ghetto. An Everyday History of Theresienstadt (recenze)
 • Holzhammerová Dagmar: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2021

Terezínské listy, vydání 2021 - 48-49/2020-2021
(ke stažení: pdf)

 • Cebe Jan, Bednařík Petr: Židé v českém vídeňském tisku v letech 1934–1938
 • Langhamerová Miroslava: Zřizování nové věznice gestapa v Terezíně
 • Gol Tomáš: Antonín Moravec a ti další. Transport z Malé pevnosti do Osvětimi dne 22. dubna 1943
 • Michner Michael: Antonín Bareš – podřipský odbojář a autor kreseb z věznice gestapa v Malé pevnosti
 • Rapavá Ivana: Trestní nalézací komise v Roudnici nad Labem (1946–1948). Vybrané případy související s existencí věznice gestapa v Terezíně
 • Lacina Lubor: Pobočka koncentračního tábora Flossenbürg v Holýšově – přehled a geneze pietních míst
 •  Arndt Tomáš: Jakub Hauser – Eva Janáčová (edd.), Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě
 •  Král Karel: Tomáš Arndt, Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa. Osudy židovských farmaceutů v meziválečném Československu a během genocidy za druhé světové války
 •  Holzhammerová Dagmar: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v letech 2019 a 2020

Terezínské listy, vydání 2019 - 47/2019
(ke stažení: pdf)

 • Blodig Vojtěch: Odešel jeden z protagonistů přelomové doby
 • Vajskebr Jan, Zumr Jan: Spravedlivý mezi gestapáky? Případ příslušníka „židovského“ referátu gestapa v Praze Fritze Badelta
 • Plachá Pavla: České ženy jako rukojmí v Ravensbrücku
 • Rutová Radana: Židovští míšenci a smíšená manželství v období protektorátu
 • Hänschen Steffen: Osudy českých Židů a Židovek v tranzitním ghettu Izbica
 • Fedorovič Tomáš: Starší domu (der Hausälteste) – nepostradatelný administrativní pilíř terezínského ghetta
 • Lacina Lubor: Pobočky koncentračního tábor a Flossenbürg na Karlovarsku a Sokolovsku – přehled a geneze pietních míst
 • Gol Tomáš: Databáze vězňů z českých zemí v koncentračním táboře Dachau
 • Dostálová Michaela, Gaudesová Iva: Výzva Památníku Terezín
 • Špringl Jan: Recenze – Philipp THER: Temná strana národních států. Etnické čistky v moderní Evropě
 • Holzhammerová Dagmar: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2018
 • Poljaková Marie: Výběrová terezínská bibliografie 2018

Terezínské listy, vydání 2018 - 46/2018
(ke stažení: pdf)

 • Langhamerová Miroslava: Životní podmínky vězňů v policejní věznici Terezín v letech 1940-1945
 • Fedorovič Tomáš: Propagandistická role Terezína a terezínský rodinný tábor v Auschwitz-Birkenau
 • Pejčoch Ivo: Jaroslav Kratochvíl - důstojník československých legií a spisovatel vězněný v policejní věznici v Malé pevnosti v Terezíně
 • Lacina Lubor: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen na Trutnovsku - přehled a geneze pietních míst
 • Fischer Uta: Ghetto Terezín 1941-1945. Materiální doklady a stopy v dnešní topografii Terezína
 • Sumičová Jana: Pedagogické využití rytin vězňů ghetta v poterně III
 • Blodig Vojtěch: Recenze - Wolf GRUNER, Die Judenverfolgung im Protektorat Böhmen und Mähren. Lokale Initiativen, zentrale Entscheidungen
 • Straka Pavel: Recenze - Ivana CAHOVÁ, Erik GILK a Martin LUKÁŠ (eds.): Tobě zahynouti nedám...
 • Holzhammerová Dagmar: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2017
 • Poljaková Marie: Výběrová terezínská bibliografie 2017

Terezínské listy, vydání 2017 - 45/2017
(ke stažení: pdf)

 • Cebe Jan - Bednařík Petr: Čeští novináři a židovská otázka období druhé republiky a v prvních měsících protektorátu
 • Fedorovič Tomáš: Abgänging – nezvěstný Zápas židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava o přežití v ilegalitě
 • Gol Tomáš: Váleční zajatci ze zemí Commenwealthu v Terezíně
 • Pejčoch Ivo: Major Jan Pulkrábek – vězeň policejní věznice gestapa v Terezíně ve světle vlastních vzpomínek
 • Lacina Lubor: Pobočky koncentračních táborů Flossenbürg a Gross-Rosen v oblasti Lužických hor – přehled a geneze pietních míst
 • Švarcová Jana: Databáze českých vězňů v koncentračním táboře Buchenwald 1937–1945. Současný stav projektu, květen 2017
 • Špringl Jan: Recenze: Tomaz Jardim: Mauthausenský proces. Americká vojenská justice v Německu. Praha, Academia 2017, 279 s., ISBN 978-80-200-2336-0
 • Holzhammerová Dagmar: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2016
 • Poljaková Marie: Terezínská bibliografie za rok 2016

Terezínské listy, vydání 2016 - 44/2016
(ke stažení: pdf)

 • Fedorovič Tomáš: Útěky vězňů z ghetta Terezín
 • Zumr Jan: Franz Stuschka. Eichmannův muž z Wulkowa
 • Bednařík Petr – Cebe Jan: Týdeník Židovské listy a téma vystěhovalectví do Šanghaje v letech 1939-1941
 • Havlínová Jana: Několik ohlédnutí nad osudy vězňů internačního tábora Svatobořice vězněných později v Terezíně
 • Raichl Tomáš: Poličský malíř a odbojář Otakar Kukla
 • Jílek Lubor: Mauthausenský osud MUDr. Jana Jebavého a cesta k záchraně prof. Václava Tomáška
 • Lacina Lubor: Pobočné tábory koncentračního tábora Gross-Rosen v Rýnovicích u Jablonce nad Nisou a ve Smržovce – přehled a geneze pietních míst
 • Recenze a geneze pietních míst
 • Recenze a literatura: Joseph Poprzeczny: Hitlerův kat na východě. Odilo Globocnik, Academia, Praha 2009, 480 s., ISBN 978-80-200-1768-0: Vajskebr Jan
 • Terezínská bibliografie za rok 2015: Poljaková, Marie
 • Zprávy a události: Vzpomínka na Věru Žahourkovou: Chládková Ludmila /  Hledání uměleckých předmětů uloupených v Protektorátu Čechy a Morava a okupované Evropě dosud neskončilo: Borák Mečislav
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2015: Holzhammerová  Dagmar

Terezínské listy, vydání 2015 - 43/2015
(ke stažení: pdf)

 • Kaňák Petr – Vajskebr Jan: V prvním sledu. Kariéra velitele nacistických policejních jednotek Waltera Stahleckera
 • Fedorovič Tomáš: Zpráva o transportu An z Terezína do varšavského ghetta
 • Bednařík Petr – Cebe Jan: Antisemitismus a česká média v počátečním období protektorátu  Havlínová Jana: Léčili za hranicemi možností – příběh Zdenky a Miloše Nedvědových  Pejčoch Ivo: Brigádní generál Karel Štěpánský
 • Fuksa Ivan: Nerealizované projekty na modernizaci pevnosti Terezín v 19. století
 • Zprávy, recenze, literatura: Lacina Lubor: Pobočný tábor KT Gross Rosen v Rychnově u Jablonce nad Nisou / Sönke Neitzel – Harald Welzer: Vojáci. Protokoly o boji, zabíjení a uámírání. Praha, Academia 2014, 528 stran, ISBN 978-80-200-2334-6: Špringl Jan / Vojtěch Kyncl: Stroje na smrt. Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení. Praha, Nakladatelství Epocha ve spolupráci s Nakladatelstvím Historického ústavu AV ČR 2014, 304 stran, ISBN 978-80-7425-222-8 (Nakladatelství Epocha), ISBN 978-80-7286-235-1 (Nakladatelství Historický ústav): Havlínová, Jana
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2014: Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie za rok 2014: Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2014 - 42/2014
(ke stažení: pdf)

 • Kubelková Radka: Dramatické osudy ministra Feierabenda a jeho rodiny, vězněné v Terezíně, Ravensbrücku a Dachau
 • Fedorovič Tomáš: Hermann Alois Krumey – aktér konečného řešení slovanského problému a židovské otázky
 • Lacina Lubor: Památník nacistického barbarství v Liberci
 • Bem,Marek: Důsledky vzpoury a útěku vězňů německého vyhlazovacího tábora Sobibor (14. října 1943)
 • Fuksa Ivan: Předmostí pevnosti Terezín na pravém břehu Labe z roku 1813 a jeho osudy Víšek Zdeněk.: Minulost a přítomnost židovského hřbitova ve Slaném
 • Zprávy, Recenze: Ilse Weberová: Kdy skončí naše utrpení. Dopisy (1933-1944) a básně z Terezína. Edice a bibliografická studie Ulrike Migdal. Praha, Academia 2012, 380 stran, ISBN 978-80-200-2055-0: Havlínová Jana / Ian Kershaw: Konec. Německo 1944 – 45. Brno, Jota 2013, 615 stran, ISBN 978-80-7462-334-9: Špringl Jan.
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2013: Holzhammerová Dagmar Terezínská bibliografie za rok 2013 – Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2013 - 41/2013
(ke stažení: pdf)

 • Fedorovič Tomáš: 70. výročí zahájení provozu na vlečné dráze Bohušovice nad Ohří – Terezín
 • Vajskebr Jan: Velitelé strážních praporů SS v Protektorátu Čechy a Morava
 • Bem Marek: Vzpoura a útěk vězňů z německého vyhlazovacího tábora Sobibor. Exodus 14. října 1943. Z výpovědi účastníků
 • Pejčoch Ivo: Příslušníci vládního vojska věznění a popravení nacisty
 • Kubelková Radka: Východiska Benešovy exilové linie smluvního zajištění bezpečnosti obnovené republiky v letech 1941-1943
 • Zprávy, recenze, ocenění, bibliografie:: Vzpomínáme: Chládková Ludmila / Brigitte Hamannová: Hitlerův ušlechtilý Žid. Život Eduarda Blocha, lékaře chudých. Praha, Prostor 2012, ISBN 978-80-7260-271-1: Havlínová Jana / Robert Gerwarth: Reinhard Heydrich. Hitlerův kat. Praha – Litomyšl, Paseka 2012, ISBN 978-80-7432-252-5: Špringl Jan / Ocenili nás / Památník Terezín a jeho vztahy k veřejnosti: Rieger Tomáš
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2012: Holzhammerová Dagmar  Terezínská bibliografie: Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2012 - 40/2012
(ke stažení: pdf)

 • Ocenili nás…
 • Poloncarz Marek: Jubileum
 • Krčmář Dalibor: Mimořádné zpravodajství protektorátního SD o reakcích obyvatel na události z 27. a 28. září 1941
 • Špringl Jan: Školní rok v Heydrichově protektorátu
 • Vajskebr Jan: Paul Riege. Nepříliš ochotný katan
 • Langhamerová Miroslava: Heydrichiáda a zřízení ženského oddělení v Policejní věznici Terezín. Osudy prvních vězeňkyň
 • Rapavá Ivana: Ženský dozorčí personál v Policejní věznici Terezín
 • Fedorovič Tomáš: Zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě a terezínské ghetto  Pejčoch Ivo: Četař Otakar Zeithammel – odboj ve Vládním vojsku
 • Zprávy, recenze: Za historičkou Alenou Hájkovou: Langhamerová Miroslava / Projekty Školákem v Protektorátu a Za pomníčky: Špringl Jan / K osudu lidických dětí. Ze sbírkových fondů…: Němcová Eva / Dana Kasperová: Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2010. ISBN: 978-80-7308-327-4: Havlínová Jana
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2011- Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie za rok 2011- Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2011 - 39/2011
(ke stažení: pdf)

 • Rapavá Ivana: Josef Průša – kápo v policejní věznici Terezín
 • Krčmář Dalibor: Walter Jacobi. „Vysloveně intelektuální typ“ v čele protektorátního SD
 • Vajskebr Jan: Velitelé strážní roty SS v policejní věznici Terezín
 • Kosta Jiří: Opus magnum H. G. Adlera o ghettu Terezín. Kritika standardního díla
 • Kryl Miroslav: Kulturní činnost rakouských vězňů v ghettu Terezín (1942-1944)
 • Fedorovič Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice
 • Hořejš Miloš: Německý archeolog Walter Lung a jeho působení v protektorátu Čechy a Morava
 • Pejčoch Ivo: Politické procesy s Šimonem Ornsteinem a Mordechajem Orenem – antisemitské tentence v komunistickém Československu
 • Zprávy, recenze, literatura – Langhamerová Miroslava: Zpráva o digitalizaci sbírek a databází bývalých vězňů perzekvovaných nacistickým režimem v Památníku Terezín – Kryl Miroslav: Sladký Theresienstadt (Ad: Nela Růžičková: Ďáblova osvěta. In: Terezínská iniciativa č. 48, září 2009, s. 14-15).
 • Chronologický přehled činnosti Památníku Terezín v roce 2010: sestavila Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie za rok 2010: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2010 - 38/2010
(ke stažení: pdf)

 • Vajskebr Jan: Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích 1939-1945 Langhamerová Miroslava: Databáze bývalých vězňů policejní věznice gestapa Terezín (Malá pevnost). Současný stav prací na projektu, červen 2010
 • Poloncarz Marek: Nové prameny k pracovnímu nasazení vězňů policejní věznice Terezín Hrachová Ivana: Dozorce Rudolf Burian
 • Mohn Volker: „Nepodstatné a nevkusné dílo“. Literární snahy Polizeihauptwachtmeistera Andrease Marxe
 • Krčmář Dalibor: Aktion Gitter z roku 1944 ve služební oblasti řídící úřadovny gestapa v Praze. Nástin dosavadního stavu výzkumu
 • Vodičková Stanislava: Tribun pražského lidu Mons. Alois Tylínek
 • Jindra Martin: Duchovní Církve československé (husitské) věznění v Malé pevnosti Terezín
 • Pejčoch Ivo: Antonín Nejezchleba před Mimořádným lidovým soudem Praha
 • Kryl Miroslav: Životní osudy vězně Malé pevnosti prof. MUDr. Jana Bělehrádka (1896-1980) Fedorovič Tomáš: Neobyčejný život Julia Taussiga
 • Fencl Radek: Jaroslav Fiala. Konfident uvnitř III. ilegálního ústředního vedení KSČ
 • Zprávy a informace – Blodig Vojtěch: Mezinárodní setkání IC MEMO v Terezíně – Špringl Jan: Ghetto Terezín, holokaust a dnešek – Kleker Jiří: Seminář pro české učitele v Paříži
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2009: sestavila Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie za rok 2009: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2009 - 37/2009
(ke stažení: pdf)

 • Kryl Miroslav: Obraz nacistického režimu v deníku velvyslance USA Williama Edwarda Dodda (1933-1938) II.
 • Mičev Stanislav: Augustin Morávek od arizácií k deportáciám slovenských Židov
 • Hořejš Miloš: Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí a její podíl na plánování prostoru v Protektorátu Čechy a Morava
 • Krčmář Dalibor: Říkali mu husitské práče. Kamil Krofta vězněm nacismu
 • Pejčoch Ivo: Protižidovský pogrom v Příbrami
 • Vajskebr Jan: Hans Hempel. Příklad nepovedené kariéry
 • Fedorovič Tomáš: Konfidenti v ghettu Terezín
 • Langhamerová Miroslava: Vězeňská samospráva v koncentračním táboře v Litoměřicích
 • Kryl Miroslav: Kompletní edice monografie H. G.Adlera Terezín 1941-1945 
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2008: sestavila Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie za rok 2008: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2008 - 36/2008
(ke stažení: pdf)

 • Kryl Miroslav: Obraz nacistického režimu v deníku velvyslance USA Williama  Edwarda Dodda (1933-1938) I.
 • Hořejš Miloš: Řešení jihotyrolské otázky v průběhu druhé světové války a české země II.
 • Kudrna Ladislav: Projevy antisemitismu v československých pozemních a leteckých jednotkách za druhé světové války na Západě
 • Langhamerová Miroslava: Zánik a poválečná likvidace koncentračního tábora v Litoměřicích. Zapomenutý hrob
 • Vajskebr Jan: Hasiči v Terezíně
 • Fedorovič Tomáš: Židovské evidenční karty – opomíjený pramen k historii perzekuce židovského obyvatelstva
 • Šteflová Lenka: Časopis Kamarád
 • Poloncarz Marek: K procesům se zaměstnanci policejní věznice gestapa Malá pevnost
 • v Terezíně před Mimořádným lidovým soudem v Litoměřicích
 • Zprávy a recenze – Sedláková Monika: Co skrývají Okupační vězeňské spisy – Špringl Jan: Perspektivy vzdělávací činnosti Památníku Terezín – Langhamerová Miroslava – Vajskebr Jan: Nápisy v bývalé podzemní továrně Kalkspat v Richardu II – Blodig Vojtěch: Toman Brod: Ještě že člověk neví, co ho čeká. Života běh mezi roky 1929 až 1989. Edice Paměť, Academia, Praha 2007, 361 s., obr. příloha, ISBN 978-80-200-1498-6 – Blodig Vojtěch: Helena Krejčová, Mario Vlček, Návraty paměti, Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, vydalo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v.v.i. v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy v roce 2007, 360 s., ISBN 978-80-7285-083-9
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2007:  sestavila Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie 2007: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2007 - 35/2007
(ke stažení: pdf)

 • Kurek Andrzej: Čeští vězni v soudních věznicích hitlerovské Evropy
 • Vajskebr Jan: Nasazení SS-Totenkopfverbände při okupaci českých zemí
 • Kaňák Petr: Theodor Eicke
 • Hazdra Zdeněk: Šlechtici demokracie: František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalští
 • Fedorovič Tomáš: Několik poznámek k lékařům a jejich činnosti v ghettu Terezín
 • Sedláková Monika: Nad plány stavebních úprav Malé pevnosti Terezín 
 • Janas Karol: Perzekučné opatrenia slovenského štátu a ich zásahy do bežného života slovenských Rómov v rokoch 1941-1943
 • Hořejš Miloš: Řešení jihotyrolské otázky v průběhu druhé světové války a české země I.  Zprávy, názory – Munk Jan: Mezinárodní spolupráce Památníku Terezín v roce 2006 -
 • Borák Mečislav: Mezi Ruskem a Německem. Problém „přemístěných“ kulturních statků ve střední Evropě v letech 2000-2006 – Ibel Johannes: Digitalizace kartotéky vězňů Hlavního úřadu hospodářské správy SS (SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt) –  Hořejš Miloš: Zamyšlení nad knihami o holokaustu
 • Chronologický přehled činnosti Památníku Terezín v roce 2006: sestavila Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie 2006: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2006 - 34/2006
(ke stažení: pdf)

 • Poloncarz Marek: Kolik Čechů prošlo Osvětimí?
 • Randák Jan: Mrtví jako argument a nástroj židovské emancipace v revoluci roku 1848 Vajskebr Jan: Strážní prapory SS v Protektorátu Čechy a Morava
 • Volf Martin – Blažek Jan: Archeologický výzkum novověké cihelny u Prosmyk
 • Hořejš Miloš: Spolupráce Böhmisch-Mährische Landgesellschaft, Bodenamt für Böhmen und Mähren a Volksdeutsche Mittelstelle na germanizaci české půdy na Mělnicku a Mladoboleslavsku (1939-1945)
 • Špringl Jan: Kuratorium pro výchovu mládeže a antisemitský aspekt jeho snažení
 • Vajskebr Jan: Obnova vojenské posádky v Terezíně po druhé světové válce
 • Výchovně-vzdělávací činnost – Šmolová Jana: Vzdělávací oddělení Památníku Terezín v roce 2005 – Märc Josef:: Pedagogické aspekty pobytu v Terezíně – návštěva Památníku Terezín
 • Zprávy, recenze, názory – Munk Jan: Mezinárodní spolupráce Památníku Terezín v roce 2005 – Randák Josef: Robert Eaglestone: Postmodernismus a popírání holocaustu, Praha 2005, 66 stran – Němcová Eva: Přírůstek do fotoarchivu – Randák Josef: Viktor Klemperer, Deníky 1933-1941. Chci vydat svědectví I., Praha 2002, 599 stran; Deníky 1942-1945. Chci vydat svědectví II., Praha 2004, 663 stran – Látalová Šárka: Život se zelenou hvězdou (úvaha na téma antisemitismus) – Slanař Matěj: Moje velká rodina. Skallovi, aneb sourozenci mé praprababičky Matildy Katzové
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2005: sestavila Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie 2005: zpracovala Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2005 - 33/2005
(ke stažení: pdf)

 • Blodig Vojtěch: Priority výzkumné a muzejní činnosti Památníku Terezín od počátku 90. let Krejčová Helena: Oddělení pro židovská studia a Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války
 • Pavlát Leo: Židovské muzeum v Praze a jeho úloha při výzkumu holokaustu a odhalování snah o jeho dezinterpretaci
 • Borák Mečislav: Prameny k transportům z opavského obvodu Sudetské župy do Terezína Matušíková Lenka: Nové směry využívání archivních pramenů k dějinám terezínského ghetta Fedorovič Tomáš: Nové poznatky o příslušnících SS v terezínském ghettu
 • Hochberg Severin: Američané v Československu a Židé přeživší holokaust (1945-1948) 
 • Kryl Miroslav: Reflexe českého vydání monografie H. G. Adlera Terezín 1941-1945
 • Hradská Katarína: Slovenskí židia v Terezíne
 • Kamenec Ivan: Holokaust na Slovensku, jeho reflexie v literatúre a spoločnosti
 • Články a studie – Kryl Miroslav: K životním osudům Ing. Otto Zuckera – Vašek František – Štěpánek Zdeněk: Pomáhalo se v dobách nejtěžších židovským občanům? 
 • Vzdělávací činnost – Štulcová Naďa: Dojmy z Terezína. Zamyšlení nad vzdělávacími semináři Památníku Terezín – Chládková Ludmila: Terezínská svědectví, aneb zpráva o jednom úspěšném studentském projektu
 • Zprávy a recenze – Munk Jan: Mezinárodní vztahy Památníku Terezín v roce 2004 – Tomášek Dušan: Naši uprchlíci v Šanghaji – Stuna Jan: Památky židovského osídlení a holokaustu
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2004: sestavila Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie 2004: zpracovala Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2004 - 32/2004
(ke stažení: pdf)

 • Kryl Miroslav: Adlerův seznam (Zamyšlení nad českým vydáním 1. dílu monografie) Fedorovič Tomáš: Zánik města Terezín a jeho přeměna v ghetto
 • Vajskebr Jan: Organizace a početní stavy strážní roty SS v Malé pevnosti Terezín Langhamerová Miroslava: Osudy vězňů venkovního komanda Seestadtl
 • Medailonky vězňů – Kubík Miroslav: Jak jsme si psali II
 • Vzdělávací činnost – Štulcová Naďa: Nahlédnutí do diáře vzdělávacího oddělení pro rok 2003
 • Zprávy a recenze – Významné životní jubileum PhDr. Aleny Hájkové  – Munk Jan: Mezinárodní spolupráce Památníku Terezín – Borák Mečislav: Kulturní statky a problémy vlastnictví. Zkušenosti střední Evropy po roce 1989 – Stuna Jan: Otisky poutníka Ahasvera – Stuna Jan – Stuna Rudolf: Básně z Terezína – Stuna Jan: Významná výstava – Stuna Jan: Cenné dílo o dějinách Židů – Stuna Jan: Nové dílo k závažné tematice
 • Chronologický přehled činnosti Památníku Terezín: sestavila Holzhammerová Dagmar
 • Terezínská bibliografie 2003: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2003 - 31/2003
(ke stažení: pdf)

 • Blodig Vojtěch: Expozice České republiky ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi
 • Hrubeš Jan – Kryl Miroslav: Ještě jednou Jiří Weil (O jeho životě a díle)
 • Hájková Alena: O životě a smrti Evžena Šterna
 • Krůta Václav: Zrádce a denunciant Augustin Přeučil (dokončení)
 • Fedorovič Tomáš: Deník Pavla Weinera
 • Medailonky vězňů – Smékalová Ilona: Osud podle fotografie – Beerová-Pytelová Eva: Provinění? –  Kubík Miroslav: Jak jsme si psali – Glas Martin: Drobné vzpomínky na Terezín
 • Vzdělávací činnost – Munk Jan: International Task Force – Chládková Ludmila: Dobrý začátek. Zpráva o společném projektu Gedenkstätte Dachau a Památníku Terezín – Štulcová Naďa: Terezínské semináře zaměřené na výuku holocaustu
 • Zprávy a recenze – Štulcová Naďa: Zpravodaj Památníku Terezín – Stuna Jan: Edmund Husserl, rodák a filozof světového jménaRozhovor s Ing. arch. Jaroslavem Klenovským vedli Jan Stuna a Rudolf Stuna – Stuna Jan: Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2002: sestavila Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie 2002: připravila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2002 - 30/2002
(ke stažení: pdf)

 • Blodig Vojtěch: Nová expozice Muzea ghetta v Terezíně
 • Franc Miroslav: Židé z Roudnice nad Labem za druhé světové války
 • Piper Franciszek: Vyhlazení polských Židů jako součást procesu germanizace polského území a etapa celkového vyhlazení židovského obyvatelstva Evropy
 • Krůta Václav: Zrádce a denunciant Augustin Přeučil
 • Hájková Alena: Příběh autora knoflíkové pošty
 • Podlešák Jan: Synagoga v Českých Budějovicích. Osud jedné svatyně
 • Medailonky vězňů – Hájková Alena: Říkali mu Jany
 • Zprávy a recenze – Štulcová Naďa: Rok 2001 a činnost Vzdělávacího oddělení Památníku Terezín – Špačková Renata: Projekt Prázdná místa – Stuna Rudolf – Stuna Jan: Významná výstava – Stuna Jan: University Over the Abyss–Univerzita nad pekelnou propastí – Hájková Anna: Historie nacistických koncentračních táborů (Výzva ke čtenářům)
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2001: sestavila Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie 2001: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2001 - 29/2001
(ke stažení: pdf)

 • Munk Jan: Spolupráce s „Task Force“ a projekt „Fenomén holocaust“
 • Suchá Václava: Sbírkové fondy Památníku Terezín – ohlédnutí do minulosti
 • Štulcová Naďa: Vzdělávací oddělení Památníku Terezín na prahu 21. století
 • Špačková Renata: Projekt Prázdná místa
 • Langhamerová-Benešová Miroslava: Práce vězňů pro SS Hauptamt C I v Lovosicích
 • Franc Miroslav: Terezín a Eichmannův policejní výslech v Izraeli
 • Langhamerová-Benešová Miroslava: Vězňové koncentračních táborů Flossenbürg a Gross-Rosen v Jiřetíně pod Jedlovou (Sankt Georgenthal)
 • Medailonky vězňů, Deníky – Hájková Alena: Příběh profesora Miloslava BroftaDeník bratra Miloslava Brofta, umučeného 16. 2. 1942 v nacistickém koncentračním táboře Auschwitz: Editor Hájková Alena – Státník Dalibor: Jaroslav Maria (1870-1942)
 • Očima vzpomínek – Blodig Vojtěch: Odešel Miroslav Kárný – Kárný Miroslav: Tvář z fotografie – Glas Martin: Vzpomínky na ghetto Terezín a na časopis „Domov“ – Zahradník Vladimír: Skvrnitý tyf
 • Zprávy a recenze – Munk Jan: Procesy s válečnými zločinci v Německu – Kryl Miroslav: Téma: Holocaust – Podlešák Jan: Několik poznámek ke komunistickému antisemitismu, k interpretaci holocaustu a k zachování židovského kulturního dědictví u nás (Diskusní příspěvek na semináři Holocaust ve vyučování, Terezín, leden 2000) – Stuna Jan: Deník Otty Wolfa
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 2000: sestavila Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie 2000: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 2000 - 28/2000
(ke stažení: pdf)

 • Filip Zdeněk: Životní cesta Miloše Saluse
 • Stehlíková Blanka: Josef Kylies (19. 3. 1890-19. 6. 1946)
 • Poloncarz Marek: Protitankový příkop a vězni Malé pevnosti
 • Kavena Jiří: Sonderlager pro židovské míšence v Bystřici u Benešova
 • Hájková Alena: Pět spravedlivých mezi národy
 • Špačková Renata: Cesta k poznání  
 • Očima vzpomínek – Wendlová Monika: Číslo A 4813 (Cesta Marianny Neumannové-Singerové)Erban Arna: „Devítka“ a co z ní zbylo: připravila Chládková Ludmila – Zahradník Vladimír: Osvobození
 • Medailonky – Hájková Alena: Byl z ročníku 1921 – Hájková Alena: Život lékaře Michala Bohina
 • Zprávy a recenze – Blodig Vojtěch: Mezinárodní konference „Fenomén holocaust“ – Greenfieldová Hana: Dilema (Další objevná zpráva o dětech z Bialystoku) – Stuna Jan: V Olomouci o francouzském básníkovi – Kryl Miroslav: Hanele – Stuna Rudolf: Katarína Hradská: Nemeckí poradcovia na Slovensku a ich činnosť – Hájková Alena: Dokument přinášející vysvětlení
 • Chronologický přehled činnosti Památníku Terezín v roce 1999: sestavila Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie 1999: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 1999 - 27/1999
(ke stažení: pdf)

 • Poloncarz Marek: Dosavadní výsledky výzkumu dějin policejní věznice gestapa v Malé pevnosti a perspektivy další výzkumné a dokumentační práce
 • Lipková Renata: Právo v nuceném společenství 
 • Krejčí Robert: Význam práce se skupinami mládeže v Památníku Terezín v kontextu výchovně vzdělávacího procesu
 • Krůta Václav: Mimořádné osudy zvláštního vězně-parašutisty Viliama Gerika
 • Podlešák Jan: Stříbrnou polnicí zpívejte píseň svobody. Život a dílo Jiřího Weila
 • Medailonky – Hájková Alena: Přátelé na život a na smrt – Hájková Alena: Příběh Otakara Lišky
 • Očima vzpomínek – Kárná Margita: Léta našeho života – Poloncarz Marek: Vzpomínky Marie Polákové - Zahradník Vladimír: Na prahu svobody
 • Deníky z Terezína – Kryl Miroslav: Terezínský deník Miloslava Kuglera
 • Zprávy, recenze – Blodig Vojtěch: Nové stálé expozice Památníku Terezín – Reinerová Hana: Sonthofenský „Projekt Theresienstadt“ – Poloncarz Marek: Seminář „Malá pevnost 1940-1945“ – Chládková Ludmila: Maluj, co vidíš (Kresby jednoho dítěte z Terezína)
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 1998: sestavila  Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie 1998: sestavila Poljaková Marie

Terezínské listy, vydání 1998 - 26/1998
(ke stažení: pdf)

 • Poloncarz Marek: K výstavní činnosti Památníku Terezín v letech 1947-1997
 • Blodig Vojtěch: Magdeburská kasárna včera a dnes
 • Vrba Tomáš: Transakční jednání mezi vojenskou a civilní složkou města Terezína
 • v období první republiky
 • Chládková Ludmila: O jednom domě v terezínském ghettu
 • Hájková Věra: Nejmenší vězni v Terezíně
 • Smékalová Ilona: Kolik dětí zemřelo v Terezíně?(Předběžné výsledky výzkumu)
 • Poloncarz Marek: Vězni terezínské  Malé pevnosti v koncentračním táboře Gross-Rosen
 • Medailonky – Tomášek Dušan: Setkání s fašismem (Památce reportéra Franty Kocourka) – Hájková Alena: Pracovník Sokola Ladislav Moulík – Hájková Alena: Osudy rodiny Velemínských
 • Očima vzpomínek – Greenfieldová Hana: Pocta Richardu Glazarovi – Guthmann-Opfermann Charlotte: Z mých vzpomínek. Od minulosti k dnešku
 • Deníky terezínských vězňů – Hyndráková Anna: Zrcadlo Terezína – Podlešák Jan: Deník Edity Steinové z Českých Budějovic – Smékalová Ilona: Ještě jednou Mahlerův deník
 • Zprávy a recenze – Radvanovský Zdeněk: Internační tábor v Terezíně po skončení druhé světové války – Blodig Vojtěch: Terezín po roce 2000 – památková rezervace a moderní město – Krejčí Robert: Anna Franková – odkaz pro současnost
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 1997: sestavila Smékaková Ilona
 • Terezínská bibliografie 1997: sestavila Kárná Margita

Terezínské listy, vydání 1997 - 25/1997
(ke stažení: pdf)

 • Blodig Vojtěch: Vznik terezínského ghetta
 • Poloncarz Marek: Opomenutá kapitola terezínských dějin. Internační tábor pro Němce v letech 1945-1948
 • Podlešák Jan: Neznámý pramen k dějinám genocidy Židů z Českých Budějovic a okolí („Budweiser-Namen-Index“)
 • Kryl Miroslav: Pozůstalost dr. Fritze Ullmanna uložená v Ústředním sionistickém archivu
 • v Jeruzalémě. Předběžná zpráva o výzkumu písemností z let 1939-1946
 • Krůta Václav: K věznění parašutisty Františka Pospíšila gestapem
 • Medailonky – Hájková Alena: Jiříčkové – Hájková Alena: Mami, neměj strach, vše hravě vydržím (Helena Ellnerová) – Hájková Alena: Za Leo Šternem
 • Očima vzpomínek – Hyndráková Anna: Konec války v Terezíně ve vzpomínkách a výpovědích terezínských vězňů – Wehle Hana: Janušinka – Zahradník Vladimír: Bolavá noha
 • Deníky terezínských vězňů – Chládková Ludmila: Co vypovídají dokumenty o dětech a mládeži v terezínském ghettu
 • Zprávy a recenze – Blodig Vojtěch: Mezinárodní konference k 55. výročí vzniku terezínského ghetta – Chládková Ludmila – Podlešák Jan: Seminář o čítance holocaustu – Kryl Miroslav: „Golet v údolí“ a osud podkarpatoruských židů – Munk Jan: Arnošt Goldflam – Sladký Theresienstadt
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 1996: sestavila Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie: zpracovala Kárná Margita

Terezínské listy, vydání 1996 - 24/1996
(ke stažení: pdf)

 • Blodig Vojtěch: Město poznamenané tragédií. Poválečný Terezín v letech 1945-1946
 • Jelínek Zdeněk: Čeští parašutisté ze Západu uvěznění v Terezíně – IV
 • Hájková Alena: Kolik občanů z Čech a Moravy prošlo za války Flossenbürgem?
 • Poloncarz Marek: Terezínští vězni a válečná výroba v bývalém Labskozámeckém pivovaru
 • v Litoměřicích
 • Raim Ernst: Organizace Todt (OT) a přemísťování leteckého průmyslu do podzemí. Vnější pracovní komanda KT Dachau
 • Kladivová Vlasta: O osudu pracovních transportů z cikánského rodinného tábora v KL Auschwitz-Birkenau
 • Chládková Ludmila: Karel Poláček v Terezíně
 • Diamant Jiří: Svět po holocaustu (Přednáška na IX. populárně vědeckém symposiu Čechů a Slováků v Nizozemí, Heemstede 29. října 1994)
 • Medailonky – Kuna Milan: K osudu skladatele Rudolfa Karla. Na okraj vydání Nonetu v Carus-Verlag, Stuttgart – Hájková Alena: Přežili dík šťastným náhodám a své statečnosti (Emil Lederer) – Hájková Alena: Dva z vršovické skupiny mládeže (Jiří Kysela a Věra Aubrechtová)
 • Očima vzpomínek – Ratajová Šárka: Bylo mi osmnáct, devatenáct a dvacet let (Ze vzpomínek Věry Vackové-Žahourkové) – Greenfieldová Hana: Hrstka spravedlivých
 • Deníky terezínských vězňů – Polák Erik: Deník MVDr. Karla Höniga
 • Zprávy – Blodig Vojtěch: Za Erikem Polákem – Polák Erik–Chládková Ludmila: Problematika antisemitismu a rasismu ve výchovně-vzdělávací práci Památníku Terezín (Příspěvek byl přednesen na mezinárodním semináři „Rasismus včera a dnes“, konaném ve dnech 8.-10. listopadu 1995 v Praze) – Poloncarz Marek: Výzkum dějin internačního tábora pro Němce v terezínské Malé pevnosti v letech 1945-48 (Předběžná zpráva) – Blodig Vojtěch: Mezinárodní vědecká konference v Terezíně – Ratajová Šárka – Prasenc Gottfried: Gedenkdienst v Terezíně 1. 7. 1994 – 31. 8. 1995 (Bilance čtrnáctiměsíční náhradní vojenské služby Rakušana Gottfrieda Prasence)
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 1995: sestavila Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie 1994-1995: zpracovala Kárná Margita

Terezínské listy, vydání 1995 - 23/1995
(ke stažení: pdf)

 • Blodig Vojtěch: Poslední dny války, první měsíce míru. Terezín v roce osvobození
 • Polák Erik: Spravedlnost vykonaná a nevykonaná – II (Případy bývalých velitelů terezínského ghetta)
 • Diamant Jiří: Poznámky k psychologii života v koncentračním táboře v Terezíně
 • Gruntorád Jan: Vzpomínky terezínského rodáka
 • Jelínek Zdeněk: Čeští parašutisté ze Západu uvěznění v Terezíně – III
 • Hradská Katarína: Hĺadanie minulosti. Belžec – masový hrob státisícov
 • Očima vzpomínek – Bartková Truda: Osvobození v Bergen-Belsenu a návrat domů – Kolářová Věra: Itka – Greenfieldová Hana: Děti z Bialystoku v Terezíně –  Zahradník Vladimír: Moudrý stařec – Němec Václav: Ženský koncentrační tábor Svatava
 • Zprávy – Poloncarz Marek: Nová expozice v Muzeu Malé pevnosti – Brabec Jiří: Přírůstky do sbírek Památníku Terezín za rok 1993(Předměty trojrozměrné, výtvarná díla a materiály z vlastní činnosti Památníku) – Chládková Ludmila: Z činnosti vzdělávacího oddělení Památníku Terezín v roce 1994– Chládková Linda: Princezny s hvězdami se nesmějí zabíjet (Z historie holocaustu v mém okolí) – Adamovská Tereza: Lidé bez lidskosti – Munk Jan: Mezinárodní vědecká konference. Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“ – Blodig Vojtěch: Terezínská konferenceO jedné knize: Ruth Klüger: Weiter leben – Eine Jugend (Dále žít – jedno mládí), Wallstein Verlag, Göttingen 1992
 • Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín v roce 1994: sestavila Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie 1993-1994: zpracovala Kárná Margita

Terezínské listy, vydání 1994 - 22/1994
(ke stažení: pdf)

 • Polák Erik: Spravedlnost vykonaná a nevykonaná (Případy bývalých velitelů terezínského ghetta)
 • Kárný Miroslav – Kárná Margita: Terezínští dětští vězňové
 • Hahn Fred: Pokusy o revizi dějin Holocaustu v Americe
 • Jelínek Zdeněk: Čeští parašutisté ze Západu uvěznění v Terezíně – II
 • Poloncarz Marek: Duchovenstvo v policejní věznici Malá pevnost Terezín v letech 1940-1945. Dílčí poznatky
 • Benešová Miroslava: První transport vězňů pro stavbu Richard v Litoměřicích
 • Očima vzpomínek – Wehle Kurt: Tam musí někde být židovská obec – Bartková Truda: Maminko, proč už mě nemáš ráda? – Dobišová Alena: Útěky z Malé pevnosti – Zahradník Vladimír: O březnovém útěku
 • Recenze a zprávy – Poloncarz Marek: Franciszek Piper: Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Oświęcim Wydawnictwo PMO 1992, 222 s. – Blodig Vojtěch: Mezinárodní seminář v Terezíně – Polák Erik: K výročí osvětimského rodinného tábora – Chládková Ludmila: Výchovně vzdělávací činnost Památníku Terezín – Dojmy z Terezína, jak nám je sdělili studenti z Magdeburgu, uvádíme v českém překladu – Výpověď české účastnice semináře v Blankensee Přírůstky do sbírek Památníku Terezín za rok 1992: zpracovali Němcová Eva, Nytlová Jaroslava, Brabec Jiří
 • Chronologický přehled: sestavila Smékalová Ilona
 • Terezínská bibliografie: zpracovala Kárná Margita

Terezínské listy, vydání 1993 - 21/1993
(ke stažení: pdf)

 • Munk Jan: Ohlédnutí za uplynulým rokem 1992
 • Munk Jan: Z historie Památníku Terezín
 • Jelínek Zdeněk: Čeští parašutisté ze Západu věznění v Terezí
 • Benešová Miroslava: Židé v Malé pevnosti. Několik poznámek k tématu
 • Škorpil Pavel: K problematice počtu československých obětí nacionálně socialistického Německa v letech 1938-1945
 • Polák Erik: Terezínská republika ŠKID
 • Očíma vzpomínek – Bartková Truda: 1943 – prosincový transport
 • Zprávy – Terezínská setkání: Chládková Ludmila: 1. Setkání domova č. 7 (Nešarim) z L 417,  2. Poloncarz Marek: Roudničtí studenti, 3. Dobišová Alena: Bývalí vězni Malé pevnosti -
 • Přírůstky do sbírek Památníku Terezín za rok 1991: zpracovali Němcová Eva, Nytlová Jaroslava, Brabec Jiří – Blodig Vojtěch: „Tragédia slovenských Ž idov“. Mezinárodní sympózium v Banské Bystrici – Hradská Katarína: Konferencia v Terezíne 25.-27. 11. 1992
 • Terezínská bibliografie (1991-1992): připravila Kárná Margita

Terezínské listy, vydání 1992 - 20/1992
(ke stažení: pdf)

 • Munk Jan: Rok 1991 v Památníku Terezín
 • Kárný Miroslav: Neobjasněné záhady jedné osudové zprávy
 • Jelínek Zdeněk: Terezínský velezrádný proces s kutnohorskými studenty v roce 1915 Benešová Miroslava: Setkala jsem se s ní ještě dvakrát…JUDr. Milada Horáková ve vzpomínkách spoluvězňů
 • Grobelný Andělín: Českoslovenští občané v nacistické věznici v Kladsku
 • Z deníku Evy Roubíčkové: Uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Vojtěch Blodig
 • Břežanská balada – Dobišová Alena: Heydrichiáda a její odraz v Malé pevnosti a ghettu Terezín – Ostrý Ota: Břežanská balada
 • Recenze a zprávy – Kárný Miroslav: Terezín z pohledu berlínského židovského křesťana
 • Terezínská bibliografie: zpracovala Kárná Margita

Terezínské listy, vydání 1991 - 19/1991
(ke stažení: pdf)

 • Kárný Miroslav: Terezín a terezínský rodinný tábor v Osvětimi
 • Bondy Ruth: Dokumentace o Terezíně v Izraeli
 • Kraus Otta: Dětský blok v rodinném táboře v Birkenau
 • Grobelný Andělín: Koncentrační tábor Gross-Rosen a občané ČSR v letech 1941-1945, 2. část
 • Poloncarz Marek: Pochod smrti ze Schwarzheide do Terezína
 • Houdek Jaroslav: Terezín a pohlednice
 • Dobišová Alena: Z vězeňské poezie Jindřicha Karpíška
 • Zprávy o publikacích s terezínskou problematikou: připravily Chládková Ludmila, Benešová Miroslava

Terezínské listy, vydání 1990 - 18/1990
(ke stažení: pdf)

 • Benešová Miroslava: Situace v Terezíně po skončení války
 • Grobelný Andělín: Koncentrační tábor Gross-Rosen a občané ČSR v letech 1941-1945, 1. část
 • Borges Bedřich: Vzpomínka na Rafaela Schächtera
 • Marjanko Bedřich: Útěky vězňů z koncentračního tábora a podzemní továrny v Litoměřicích  Joza Jaroslav: Mnichov a severní Čechy

Terezínské listy, vydání 1989 - 17/1989
(ke stažení: pdf)

 • Sládek Oldřich: K počátkům policejní věznice v Terezíně
 • Bartoš Josef: Cesta severomoravských odbojových pracovníků nacistickými věznicemi Benešová Miroslava: Čeští muži v Ravensbrücku (Předběžná zpráva o dosavadních výsledcích výzkumu)
 • Vavruška Eduard: Loutkové divadlo v Terezíně
 • Wehle Jiří: Učitelka dětí
 • Ze vzpomínek bývalých vězňů a účastníků odboje – Mojžíš Josef: Transport smrti – Rataj František: Konečná stanice Mauthausen

Terezínské listy, vydání 1988 - 16/1988
(ke stažení: pdf)

 • Joza Jaroslav: Národnostní struktura vězňů Malé pevnosti Terezín v letech 1940-1945
 • Poloncarz Marek: Případ roudnických studentů
 • Chládková Ludmila: Ženské koncentrační tábory na Trutnovsku v letech II. světové války  Kocourková Květoslava: Váleční zajatci v Podkrušnohoří za II. světové války

Terezínské listy, vydání 1987 - 15/1986-1987
(ke stažení: pdf)

 • Dziadosz Edward: Koncentrační tábor Majdanek
 • Benešová Miroslava: České ženy v Ravensbrücku (Předběžná zpráva o dosavadních výsledcích výzkumu)
 • Joza Jaroslav: Příčiny zatýkání vězňů Malé pevnosti Terezín

Terezínské listy, vydání 1985 - 14/1985
(ke stažení: pdf)

 • Joza Jaroslav: Deportace vězňů terezínské Malé pevnosti do koncentračních táborů
 • Grobelný Andělín: Heinrich Jöckel ve Skrochovicích na Opavsku na podzim 1939
 • Lauscherová Irma: Ze zápisků a pamětí terezínského čísla
 • Kryl Miroslav: Recitační a divadelní činnost českých vězňů terezínského koncentračního tábora ve světle sbírky Karla Heřmana

Terezínské listy, vydání 1984 - 13/1984
(ke stažení: pdf)

 • Bartoš Josef: Nacistická věznice Mírov
 • Žižka Jaroslav: Heydrichiáda měla svůj závěr v Mauthausenu
 • Joza Jaroslav: Věková stuktura vězňů v Malé pevnosti v letech 1940-1945
 • Ze vzpomínek bývalých vězňů a účastníků odboje – Vzpomínky herce Oldřicha Musila

Terezínské listy, vydání 1982 - 12/1982
(ke stažení: pdf)

 • Joza Jaroslav: Nacisty umučení vězňové Malé pevnosti Terezín (Předběžná zpráva o dosavadních výsledcích výzkumu)
 • Hájek Mojmír – Kryl Miroslav: Dr. Bruno Zwicker a Terezín
 • Recenze – Smutný Bohumír: Miroslav Kryl – Ludmila Chládková: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace, Lnářský průmysl, přispěvky k dějinám, Supplementum 1, Trutnov 1981, 96 stran, 14 obrazových příloh
 • Ze vzpomínek bývalých vězňů a účastníků odboje – Vzpomínky s. Kamila Pixy

Terezínské listy, vydání 1981 - 11/1981
(ke stažení: pdf)

 • Referáty a diskusní příspěvky přednesené na mezinárodním sympoziu k činnosti památníků vybudovaných na místech bývalých koncentračních táborů, konaném ve dnech 7.- 9. října 1980 v Terezíně
 • Svátek Josef: Ilse Weber: Theresienstadt (Recense)
 • Ze vzpomínek bývalých vězňů a účastníků odboje – Rudolf Tomis (Dvakrát v Malé pevnosti): připravila redakce Terezínských listů – Tomis Rudolf: Vzpomínka na Kurta Barana
 • Nečas Ctibor: Řešení cikánské otázky na Slovensku v letech 1939-1945

Terezínské listy, vydání 1980 - 10/1980
(ke stažení: pdf)

 • Fizdělová Jevgenije A.: Na pomoc Terezínu!
 • Kryl Miroslav: Příspěvek k starším dějinám Terezína. Terezín v době buržoazní ČSR, po mnichovské zradě a v době nacistické okupace (Dokončení)
 • Stehlíková Blanka: Čtyři kapitoly ze života a díla národního umělce Karla Štěcha
 • Rajca Czesłav: Stav bádání o koncentračním táboře Majdanek
 • Nečas Ctibor: Nucená táborová koncentrace Cikánů v Dubnici nad Váhom

Terezínské listy, vydání 1978 - 9/1978
(ke stažení: pdf)

 • Pažur Štefan: Slovenské národné povstanie
 • Útěk ze samotek Malé pevnosti: připravili pracovníci dokumentačního oddělení Památníku Terezín
 • Votavová Marcela: Bedřich Fritta (nástin osobnosti a díla)
 • Kryl Miroslav: Příspěvek k starším dějinám Terezína (I. v době do 1. světové války, II. v době 1. světové války)

Terezínské listy, vydání 1978 - 8/1978
(ke stažení: pdf)

 • Chládková Ludmila – Jarošová J. – Kryl Miroslav: Literární tvorba vězňů v Malé pevnosti Terezín
 • Wondrák Eduard: Chirurg Jan Levit a jeho terezínské pobyty
 • Kryl Miroslav: Nové svědectví o Osvětimi

Terezínské listy, vydání 1977 - 7/1977
(ke stažení: pdf)

 • Kryl Miroslav: Terezínský epilog atentátu v Sarajevu
 • Chládková Ludmila: Příspěvek k dějinám protifašistického odboje na Mělnicku
 • Stehlíková Blanka: Na okraj kreseb vzniklých na Malé pevnosti
 • Úmrtnost vězňů v terezínské Malé pevnosti 1940-1945: připravilo dokumentační oddělení Památníku Terezín
 • Pulkrábek Ladislav: Povídka skoro mravoučná

Terezínské listy, vydání 1976 - 6/1976
(ke stažení: pdf)

 • Klapal Čeněk: Tajemný pan doktor II
 • Kamenec Ivan: Koncentračné, pracovné a zajatecké tábory na Slovensku v rokoch 1938-1945 Václavek Ludvík: Ludvík Karpe a jeho překladatelské dílo
 • Čermáková Dagmar: Roudnický atentát

Terezínské listy, vydání 1975 - 5/1975
(ke stažení: pdf)

 • Klapal Čeněk: Tajemný pan doktor I
 • Kamenec Ivan: Koncentračné a pracovné tábory pre rasove prenasledovaných občanov na Slovensku v rokoch 1938-1945
 • Václavek Ludvík: Terezínské básně Ilsy Weberové
 • Kryl Miroslav: Akce Gitter na Malé pevnosti v roce 1939 
 • Ze vzpomínek bývalých vězňů a pamětníků odboje – Švinger Bohumír: Terezínské rodeo aneb Jak se stal nováček starým mazákem, Zpívající krumpáče, Achtzehn, Achcén

Terezínské listy, vydání 1974 - 4/1974
(ke stažení: pdf)

 • Pergler Maxmilián: Péče státu o Památník Terezín
 • Příspěvek k otázce struktury vězňů Malé pevnosti Terezín v letech 1944-45: připravili pracovníci dokumentačního oddělení Památníku Terezín
 • Jarošová Jindra: Terezín v roce 1945
 • Trhlínová Marie: Pracovní komando Litoměřice
 • Mikula Joža: Básník vězněný nacisty v Malé pevnost. K 30. výročí básníkovy smrti [Ivan Javor]
 • Soukupová Věra: Zamyšlení nad dílem Karla Štipla

Terezínské listy, vydání 1973 - 3/1973
(ke stažení: pdf)

 • Trhlínová Marie: Výroba v podzemní továrně Richard
 • Václavek Ludvík: Literární tvorba Petra Kiena
 • Pechová Oliva: Malířský odkaz Petra Kiena
 • Světélka v noci – po nich vztahujem ruce
 • Škvrnová Milada: Vzpomínky bývalých vězňů a pamětníků odboje

Terezínské listy, vydání 1971 - 2/1971
(ke stažení: pdf)

 • Kafka František: Sarajevský atentát a Terezín
 • Kárný Miroslav: Svědectví Josefa Taussiga
 • Musil Oldřich: Kultura a její působení mezi vězni
 • Trhlínová Marie: Německé válečné hospodářství a podzemní továrna Richard
 • Kryl Miroslav: Nad jednou studií o terezínském „ghettu“. (Recenze)
 • Křížková Marie: Stálé muzejní expozice Památníku Terezín

Terezínské listy, vydání 1970 - 1/1970
(ke stažení: pdf)

 • Lagus Karel: První kroky
 • Valeš Miroslav: Nástin periodizace vývoje Malé pevnosti za okupace
 • Obrazy Otty Ungara
 • Křížková Marie: Doklady o životě vězňů
 • Kryl Miroslav: Nový pramen k dějinám terezínského ghetta
 • Sailer Vojtěch: Byli jsme 3 lékaři