Školákem ve válečných letech

Projekt „Školákem ve válečných letech“

Počátkem školního roku 2015/2016 byl vyhlášen nový celorepublikový projekt, na kterém úzce spolupracují Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a v neposlední řadě též Národní institut pro další vzdělávání, a to za finanční podpory International Coalition of Sites of Conscience. Jeho název je Školákem ve válečných letech a navazuje na podobné, avšak většinou samostatné aktivity všech zúčastněných institucí.

Tématem projektu je školní prostředí na území Protektorátu Čechy a Morava a odtrženého československého pohraničí v letech 1938 – 1945, cílem pak přiblížení projevů nacistického totalitního režimu dnešním mladým generacím na příkladu školního prostředí v českých zemích.

Projekt má v roce 2016 dvě části, badatelskou a uměleckou. V rámci badatelské mají přihlášené týmy a jednotlivci za úkol zpracovat historii své či jiné vybrané školy, biografii studentů či učitelů žijících v této době apod., a to tak, že následným výstupem z jejich činnosti by mohla být badatelská práce v rámci SOČ či např. výstavní panel věnovaný zpracovávanému tématu apod.

Organizátoři jsou v kontaktu s jednotlivými zapojenými týmy, poskytují jim konzultace a rady, kam se obrátit, kde hledat informace a zdroje k jejich tématu. Týmy a jednotlivci dávali dohromady informace, fakta, dokumenty a začali s přípravou výstupů. Nakonec se v této fázi všichni přihlášení rozhodli pro zpracování výstavního panelu.

V rámci umělecké části se zájemci mohli přihlásit do soutěže „Memoriál Hany Greenfieldové“, která byla vyhlášena v lednu 2016 s tématem Vyučování bylo přísně zakázáno. Vyhlášení výsledků těchto soutěží (literární a výtvarné) proběhlo počátkem června 2016.

Počátkem června 2016 se účastníci projektu setkali na dvoudenním semináři v Terezíně, kde si navzájem prezentovali dosavadní výsledky své činnosti a zúčastnili se bohatého vzdělávacího programu, který pro ně organizátoři připravili. – zajímavé video z této akce je ZDE.

Organizátorské organizace zpracovali ústřední putovní výstavu o vzdělávání v letech 1938 – 1945 na území Čech a Moravy a pak Protektorátu Čechy a Morava (politická situace 1938 – 1945, české školství, školství menšinové – německé, židovské, romské, tajné vzdělávání v ghettu Terezín, perzekuce studentů, volnočasové aktivity protektorátní mládeže atd.). Tato výstava vytvoří celek s výstavními panely jednotlivých týmů. Obě části výstavy budou zkompletovány do konce roku 2016.

V roce 2017 začne výstava putovat po institucích a školách zapojených do projektu.

TÍMTO VŠAK PROJEKT NEKONČÍ. JE I NADÁLE OTEVŘEN VŠEM ZÁJEMCŮM!

Vy, kteří byste měli zájem zapojit sebe a své žáky či studenty do tohoto badatelského projektu, zajímá-li vás, jak to bylo na Vaší škole za druhé světové války, co tehdy prožívali Vaši vrstevníci ve školních lavicích a další, jste vítáni.

Více informací Vám podá vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín – Mgr. Jan Špringl, springl@pamatnik-terezin.cz, +420 416 782 576.