Návštěvní řád

Návštěvní řád Památníku Terezín v kostce

 • Objekty Památníku Terezín jsou: Malá pevnost s Národním hřbitovemMuzeum ghetta s Parkem terezínských dětí, část objektu bývalých Magdeburských kasáren, Židovský hřbitov s krematoriem, Kolumbárium s částí opevnění, Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta, Modlitebna z doby ghetta a replika mansardy, Domek u bývalé váhy, Ruský hřbitov, Hřbitov sovětských vojáků, Pamětní deska u železniční vlečky, Pietní místo u Ohře, Krematorium bývalého koncentračního tábora v Litoměřicích
 • Podrobná otevírací doba zde
 • Podrobný ceník ke zhlédnutí zde
 • Prohlídky jsou možné jak individuálně tak v rámci komentované prohlídky s průvodcem Památníku Terezín, doporučuje se její rezervace
 • Fotografování a pořizování videozáznamů je povoleno v exteriérech i interiérech výhradně pro osobní potřebu návštěvníka, obsah nesmí narušit pietní charakter Památníku, či projevovat sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, stejně jako popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocid páchaných nacistickým režimem
 • Do objektů Památníku je zakázáno vnášení zbraní jiných předmětů, které by svou povahou mohly způsobit materiální škody, nebo škody na zdraví
 • Návštěvníci se musí chovat s ohledem na pietu a charakter místa
 • Je zakázáno poškozovat objekty, zeleň i další majetky Památníku Terezín
 • Pohyb v Památníku Terezín pouze po určené návštěvnické trase
 • Vstup se psy do objektů zakázán
 • Ve všech objektech platí zakáz kouření
 • Knihu přání a stížností najdou návštěvníci na pokladnách Památníku Terezín (v Malé pevnosti, v Muzeu ghetta, v Magdeburských kasárnách)
 • Návštěvníci jsou povinno dodržovat návštěvní řád

Celé znění návštěvního řádu zde