Webináře Výuka o holokaustu

Památník Terezín pořádal            v termínech 3. - 4. 12. a 10. - 11. 12. 2021 akreditované webináře MŠMT Výuka o holokaustu.

Hlavním obsahem webinářů byla prezentace metodických přístupů
k výuce o holokaustu s příklady z praxe Památníku Terezín,
Židovského muzea v Praze, USC Shoah Foundation a organizace Open Eye.
Účastníci si také rozšířili faktografické znalosti o holokaustu v českých zemích. Program zajišťovali lektoři výše uvedených institucí.
Webinář byl určen pedagožkám a pedagogům základních a středních škol, odborných škol a učilišť z České republiky.
Počet účastníků v jednom termínu byl omezený (maximálně 40 osob).
Školení bylo zdarma a probíhalo přes platformu ZOOM.
 
Účastnici kurzu získali osvědčení o absolvování webináře.
Uzávěrka přihlášek byla 30. 11. 2021.
 
Program webináře je ke stažení zde: program