Seminář V. stupně

Památník Terezín nepravidelně pořádá také školení V. stupně pro zájemce z řad absolventů předchozích čtyř stupňů pedagogických seminářů. Jeho cílem je ještě více prohloubit odbornost zúčastněných učitelů v problematice sledované organizátory seminářů.

Zatím se konala čtyři taková školení: v roce 2007 v drážďanském Muzeu hygieny, v roce 2010 v Memorial de la Shoah v Paříži, v roce 2014 ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi a v roce 2015 v Památníku Terezín.