Seminář V. stupně

Památník Terezín nepravidelně pořádá také školení V. stupně pro zájemce z řad absolventů předchozích čtyř stupňů pedagogických seminářů. Jeho cílem je ještě více prohloubit odbornost zúčastněných učitelů v problematice sledované organizátory seminářů.

Zatím se konala tato školení:

  • Muzeum hygieny (Drážďany, 2007)
  • Memorial de la Shoah (Paříž, 2010)
  • Státní muzeum Auschwitz-Birkenau (Osvětim, 2014)
  • Památník Terezín (Terezín, 2015)
  • Státní muzeum Auschwitz-Birkenau (Osvětim, 2017)
  • Památník Terezín (Terezín, 2017)
  • Státní muzeum Auschwitz-Birkenau (Osvětim, 2018)
  • Památník Terezín (Terezín, 2018)
  • Státní muzeum Auschwitz-Birkenau (Osvětim, 2019)