Aktuálně

V neděli 19. května od 10 hodin pořádá Památník Terezín ústřední vzpomínkovou akci k uctění památky obětí druhé světové války TEREZÍNSKOU TRYZNU. Po celý den je vstupné zdarma, všechny srdečně zveme.

Více o akci ZDE.

UKONČENÍ PROJEKTU DIGITALIZACE (GRANT CLAIMS CONFERENCE)

V dubnu 2021 zahájilo činnost digitalizační centrum Památníku Terezín. V rámci tříletého projektu financovaného s pomocí grantu Claims Conference bylo na skeneru I2S CopiBook Open System A2+ vytvořeno celkem 144 588 skenů sbírkových předmětů, z toho 128 260 je skenů dvojrozměrných a 16 328 skenů trojrozměrných předmětů. Skeny předmětů, které nejsou chráněny autorskými právy, byly přiřazeny k jednotlivým záznamům v databázi. Badatelé tak nyní mají možnost prohlédnout si výsledky naší práce v nově vytvořené databázi sbírky Památníku Terezín - https://www.pamatnik-terezin.cz/sbirka. Digitalizace zbývajících sbírkových předmětů bude pokračovat i v dalších letech. 

Soutěž na novou vizuální identitu Památníku Terezín má svého vítěze, více v tiskové zprávě v sekci O INSTITUCI / MÉDIA !

Nové logo k vidění zde https://drive.google.com/file/d/1Omt5ay-pfXlllC52U38yHpoUeN-R04k8/view?usp=sharing 

Vojtěch Blodig získal nejvyšší francouzské státní vyznamenání

V úterý 28. února převzal Vojtěch Blodig z rukou francouzského velvyslance Alexise Dutertra Řád čestné legie. Získal ho zejména za své dlouhodobé úsilí spojené s mapováním a připomínáním historie holocaustu. Slavnostní předání proběhlo v prostorách Velvyslanectví Francie v Praze.

Vojtěch Blodig, historik a náměstek ředitele památníku Terezín, věnoval velkou část svého profesního života zkoumání dějin terezínského ghetta. Zasloužil se o rozšíření jeho expozic a podílel se na celé řadě publikací zabývajících se problematikou holocaustu. Veškerou svou činností se snaží aktivně připomínat široké veřejnosti toto tragické období, což je zejména v současné době velmi aktuální.

Vojtěch Blodig je od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holocaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Kromě toho, že se podílí na vzdělávací činnosti Památníku Terezín, působí i jako pedagog na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Řád čestné legie je nejvyšší státní vyznamenání, které bylo zřízeno 19. května v roce 1802 Napoleonem Bonapartem za „vynikající zásluhy získané ve službě národu v civilní či vojenské funkci“. 

Dříve toto vyznamenání získal u nás například nastupující prezident Petr Pavel, biskup Václav Malý, senátor Pavel Fischer nebo předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Vyhlášen nový ročník literární a výtvatné soutěže Památníku Terezín

Více v sekci vzdělávání / soutěže

Výzva občanům. Pozůstalosti po přeživších

Leží vám na půdě stará a nepotřebná věc? Zdědili jste dokumenty a nevíte, co s nimi? Máme pro vás řešení.

Památník Terezín se rád ujme:

  • předmětů a dokumentů spojených s perzekucí občanů naší země za druhé světové války
  • předmětů a dokumentů vztahujících se k osobám rasově, politicky, národnostně a nábožensky perzekvovaným

Především nás zajímají předměty a dokumenty spojené s osobami vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale uvítáme i ty, dokumentující věznění v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných nacistických perzekučních zařízeních.

Zajímají nás také písemné dokumenty, fotografie, upomínkové předměty vytvářené vězni i jejich výtvarná a literární tvorba, stejně jako předměty osobní potřeby.

Doufáme, že tato výzva zachrání mnoho věcí před vyhozením do popelnice a děkujeme předem všem dárcům za pomoc při rozšíření sbírky Památníku Terezín. Pište nám do komentářů pod příspěvkem, či ještě lépe e-mailem na vyzva@pamatnik-terezin.cz.

Ještě jednou děkujeme, především za budoucí generace!

Letáček k výzvě

Architektonická soutěž na novou expozici Muzea ghetta

(zvěřejněno 25. května 2022)

Památník Terezín vypsal architektonickou soutěž na novou expozici Muzea ghetta v Terezíně. Více  zde https://cceamoba.cz/souteze/ter či v dokumentu https://www.pamatnik-terezin.cz/files/9dt5y5cs/soutez_muzeum_ghetta.pdf

Odborná porota již vybrala výherce, tisková zpráva k tomuto zde.

V prostorách Památníku Terezín probíhá realizace projektu Revitalizace zeleně

(zveřejněno 30. července 2021)

Předmětem projektu je komplexní revitalizace zeleně v prostorách Památníku Terezín na ploše 19.638 ma v délce 2.596 m stromových linií. V rámci projektu bude vysazeno 213 stromů a 899 keřů, bude založen trávník. Ke kácení bylo projektem určeno 135 stávajících stromů a přestárlé, kompozičně a esteticky nevhodné keřové porosty, případně porosty narušující stavby. Součástí projektu je i pořízení zavlažovacích vaků a mobiliáře a také zajištění odborné rozvojové péče o vysazené dřeviny v letech 2022 a 2023.