Aktuálně

NATÁČENÍ FILMU V MALÉ PEVNOSTI

(zveřejněno 13. září 2021)

Ve dnech 13. - 29. září probíhá v Malé pevnosti natáčení filmu Terezín. Natáčení probíhá za provozu, zejména na tzv. ženském dvoře, omlouváme se nicmnéně za možné komplikace. Děkujeme za pochopení.

VYDÁVÁNÍ TEREZÍNSKÝCH LISTŮ POKRAČUJE

(zveřejněno 11. srpna 2021)

V roce 2020 jsme byli nuceni upustit od vydání Terezínských listů č. 48 / 2020. Jejich obsah měly tvořit příspěvky z plánovaného pracovního semináře k 80. výročí zřízení policejní věznice Terezín, který se v důsledku pandemie Covid-19 nakonec neuskutečnil. V současné době intenzivně pracujeme na dvojčísle Terezínských listů č. 48–49 / 2020–2021, jež vyjde na podzim letošního roku.      

V PROSTORÁCH PAMÁTNÍKU TEREZÍN PROBÍHÁ REALIZACE PROJEKTU REVITALIZACE ZELENĚ

(zveřejněno 30. července 2021)

Předmětem projektu je komplexní revitalizace zeleně v prostorách Památníku Terezín na ploše 19.638 ma v délce 2.596 m stromových linií. V rámci projektu bude vysazeno 213 stromů a 899 keřů, bude založen trávník. Ke kácení bylo projektem určeno 135 stávajících stromů a přestárlé, kompozičně a esteticky nevhodné keřové porosty, případně porosty narušující stavby. Součástí projektu je i pořízení zavlažovacích vaků a mobiliáře a také zajištění odborné rozvojové péče o vysazené dřeviny v letech 2022 a 2023.

ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN PRO VEŘEJNOST

(zveřejněno 12. května 2021)

Na základě rozhodnutí vlády České republiky budou od 12. května 2021 znovuotevřeny všechny objekty Památníku Terezín pro veřejnost. Těšíme se na Vaši návštěvu!

UZAVŘENÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN PRO VEŘEJNOST

(zveřejněno 17. prosince 2020)

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1332 budou od 18. prosince 2020 na dobu min. do 23. prosince 2020 uzavřeny pro veřejnost všechny objekty Památníku Terezín.

REKONSTRUKCE ČÁSTI ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V TEREZÍNĚ

(zveřejněno 14. prosince 2020)
 
Památník Terezín právě dokončil projekt rekonstrukce části Židovského hřbitova v Terezíně.
V rámci rekonstrukce došlo k dílčí opravě nebo i úplné výměně u přibližně třetiny z celkem 280 malých symbolických pomníčků,
které se nachází u vjezdu do areálu.
 
Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.
 
V dalších letech bude Památník Terezín pokračovat v rekonstruování také zbylých pomníčků.
 

VZDĚLÁVACÍ ODDĚLENÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN

NABÍZÍ ONLINE VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

(zveřejněno 27. listopadu 2020)

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín nabízí všem školám online výukové programy, nabídka platí i na období mimo distanční výuku ! 

Více na www.pamatnik-terezin.cz/on-line-distancni-vyukove-programy

UZAVŘENÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN PRO VEŘEJNOST

(zveřejněno 9. října 2020)

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 budou od 12. října 2020 na dobu min. 14 dní, tj. do 25. října 2020 uzavřeny pro veřejnost všechny objekty Památníku Terezín.

Anketa pro občany Ústeckého kraje

(zveřejněno 8. června 2020 na žádost Ústeckého kraje)

Chcete se zapojit do přípravy Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030? Vyplňte dotazník do 31. 7. 2020.

Znovuotevření Památníku Terezín

(zveřejněno 6. května 2020)

V pondělí 11. května znovu otevíráme všechny naše objekty návštěvníkům! Návštěva Památníku bude možná za dodržení zvýšených bezpečnostních opatření. Těšíme se na Vás!

Výtvarná soutěž - posunutí termínu pro odevzdání prací

(zveřejněno 17. března 2020)

Z důvodu vývoje bezpečnostních opatření zavedených kvůli šíření nového typu koronaviru se Památník Terezín rozhodl přijímat práce zaslané do výtvarné soutěže až do 12. dubna 2020. Termín pro zasílání literárních prací zůstává nezměněn (23. březen 2020).

Uzavření Památníku Terezín pro veřejnost

(zveřejněno 10. března 2020)

Na základě vývoje epidemiologické situace šíření koronaviru a doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu budou od 11. března 2020 až do odvolání uzavřeny pro veřejnost všechny objekty Památníku Terezín.

Budeme hostit česko-německé setkání mládeže

(zveřejněno 13. června 2019)

Ve dnech 18. – 24. června 2019 se uskuteční česko-německé setkání mládeže plánované pro studenty Střední průmyslové školy stavební z Plzně a studenty Realschule Plus Birkenfeld v celkovém počtu přibližně 40 osob. Organizátory setkání, jehož obsahem bude hledání sounáležitostí a hranic v pohledu dnešní mladé generace na druhou světovou válku, jsou Studijní centrum Maxe Mannheimera v Dachau (SRN) a Památník Terezín. Program bude zahájen v prostorách německého partnera projektu, kde se mladí lidé pomocí různých aktivit seznámí mj. s historií bývalého koncentračního tábora Dachau a životními osudy jeho někdejších dvou vězňů, Miroslava Kubíka a Vladimíra Feierabenda. 21. června se pak účastníci přesunou do prostor Památníku Terezín. Zde poznají nejen bývalá represivní zařízení Terezína, ale i oba zmíněné pamětníky. Při společné besedě pak budou moci naslouchat jejich vzpomínání, pokládat otázky a následně diskutovat o různých pohledech na společnou minulost, jež jsou ovlivněny příslušností k  určitému národu, mírou vědomostí a vzdělání, ochotou nahlédnout problematiku z perspektivy druhé strany apod. Projekt nazvaný Gesell SCHAFFT Erinnerung je realizován za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem.

Zemřel PhDr. Jan Munk, CSc, bývalý ředitel Památníku Terezín

(zveřejněno 12. května 2019)

S obrovskou bolestí v srdci a s hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes v ranních hodinách dotlouklo po těžké nemoci ve věku nedožitých 73 let srdce dlouholetého ředitele Památníku Terezín a současného předsedy Židovské obce Praha PhDr. Jana Munka, CSc. Ředitelem Památníku Terezín byl Dr. Munk v letech 1990 - 2017.

Prohlášení k chystaným opatřením ve vstupu do bývalé podzemní továrny Richard

(zveřejněno 2. srpna 2018)

Ve správě Památníku Terezín, státní příspěvkové organizace ministerstva kultury, je vstupní portál do bývalé podzemní továrny Richard, vybudované nacisty v dobách nacistické okupace v prostorách někdejšího vápencového dolu pod planinou Bídnice u Litoměřic. Památník Terezín nadto spravuje také stometrový úsek chodby, navazující bezprostředně na tento vstup.

Uvědomujeme si, že celé toto území má především pro pozůstalé tisíců obětí, nespravedlivě perzekvovaných v někdejší podzemní továrně, obrovský význam a jako takové je přirozeným pietním místem. Současný stav prostor kolem vstupu je však vlivem vandalismu velice neutěšený a neodpovídá významu této památky. Proto považujeme za svůj úkol se touto situací zabývat a místo v budoucnu pietně upravit. Do vyjasnění majetkoprávních vztahů v okolí vstupu do podzemí zde však nelze pietní úpravy realizovat. V první fázi jsme se proto rozhodli efektivně zabezpečit prostory v naší správě tak, aby zde někteří nezodpovědní jedinci a zmínění vandalové svou činností již nenarušovali pietní charakter místa, jak k tomu čím dál tím častěji dochází v současné době. V našem zájmu je samozřejmě také ochrana zdraví a životů těchto osob.

Upozorňujeme v této souvislosti veřejnost rovněž na skutečnost, že místo nebylo v posledních desetiletích nikdy běžně přístupné veřejnosti, a to ani badatelům či filmařům. Poslední natáčení s vědomím vedení Památníku Terezín se zde uskutečnilo v roce 1984 v režii Československé televize. S přihlédnutím k nebezpečí, které každému hrozí v případě vstupu do prostor z důvodu aktuálního nedobrého technického stavu objektu, nebude PT ani nadále vstup komukoli umožňovat.

Památník Terezín se vždy snažil zamezit nelegálním pokusům o proniknutí do těchto nepřístupných prostor. Opatření technického charakteru, provedená v tomto směru však v minulosti nebyla z dlouhodobého hlediska účinná. V blízké budoucnosti se účinnými stanou. Žádám proto, aby každý, kdo přemýšlí v budoucnu do dolu Richard nezákonně vniknout, tento svůj krok předem pečlivě zvážil, chce-li se vyhnout právnímu postihu, který by při násilném vstupu do objektu následoval.

PhDr. Jan Roubínek
ředitel Památníku Terezín

Německý uprchlík v Praze: Fredy Hirsch, premiéra izraelského filmu

(zveřejněno 16. 3. 2018)

S podporou Velvyslanectví Státu Izrael v Česku bychom Vás rádi pozvali na evropskou premiéru nového izraelského filmu Drahý Fredy (Fredy Hayakar), která se uskuteční v dubnu 2018 v Praze a v Olomouci. 

Fredy Hirsch, hrdina snímku, byl německý uprchlík pobývající v Brně a Praze. Později v Terezíně a Osvětimi představoval vzor lidskosti a morálních hodnot pro děti a mládež, které vedl k atletice a sionismu. Alespoň takto na kameru vzpomínali pamětníci. Avšak režisér Rubi Gat příběh dále dotváří pomocí animací, z nichž jistě zaujme intimní chvilka s vojákem Wehrmachtu pod Karlovým mostem nebo Fredyho smrt poté, co jej lékaři předávkovali, když měl vést povstání proti nacistům. 

Drahý Fredy / Fredy Hayakar (Izrael 2017, 74 min, hebrejsky – anglicky – česky s českými titulky)   

Projekce (promítání):

  • v úterý 24.4.2018 v 19:00 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha č. 2 na Praze 1 v místnosti č. 200. Tato akce je přístupná široké veřejnosti a vstup je zdarma
  • v neděli 29.4.2018 v dopoledních hodinách v Olomouci v rámci festivalu www.afo.cz/ (Je třeba se akreditovat. Akreditaci zdarma získá každý, je určeno široké veřejnosti.)  

VÍCE INFORMACÍ ZDE: https://www.queerpamet.cz/inpage/mesic-queer-historie-2018/ 

Prohlášení ředitele Památníku Terezín k výrokům představitelů SPD

(zveřejněno 7. 2. 2018)

Ředitel Památníku Terezín PhDr. Jan Roubínek rozhodně odsuzuje prohlášení členů strany SPD z posledních dní, která zpochybňují historická fakta, spojená s tzv. cikánským táborem v Letech u Písku, a relativizuje jeho úlohu v genocidě Romů v letech nacistické okupace, kdy došlo k vyvraždění téměř celé romské populace na území českých zemí.

Ředitel Památníku Terezín se staví za kolegy z Muzea romské kultury v Brně a z Židovské obce v Praze, kteří tyto výroky již jasně odsoudili. Je politováníhodné, že zmíněná tvrzení byla vyřčena právě ve dnech, kdy jsme si připomínali Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti!

V Památníku Terezín dne 7. února 2018      

PhDr. Jan Roubínek

Výzva občanům. Pozůstalosti po přeživších

(zveřejněno 7. 2. 2018)

Leží vám na půdě stará a nepotřebná věc? Zdědili jste dokumenty a nevíte, co s nimi? Máme pro vás řešení.

Památník Terezín se rád ujme:

  • předmětů a dokumentů spojených s perzekucí občanů naší země za druhé světové války
  • předmětů a dokumentů vztahujících se k osobám rasově, politicky, národnostně a nábožensky perzekvovaným

Především nás zajímají předměty a dokumenty spojené s osobami vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale uvítáme i ty, dokumentující věznění v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných nacistických perzekučních zařízeních.

Zajímají nás také písemné dokumenty, fotografie, upomínkové předměty vytvářené vězni i jejich výtvarná a literární tvorba, stejně jako předměty osobní potřeby.

Doufáme, že tato výzva zachrání mnoho věcí před vyhozením do popelnice a děkujeme předem všem dárcům za pomoc při rozšíření sbírky Památníku Terezín. Pište nám do komentářů pod příspěvkem, či ještě lépe e-mailem na vyzva@pamatnik-terezin.cz.

Ještě jednou děkujeme, především za budoucí generace!

Letáček k výzvě