Seminář III. stupně

  • Třetím stupněm vzdělávacích aktivit pedagogů z ČR je seminář zahraniční. Místem konání je buď Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi (Polsko), anebo vybraný bývalý koncentrační tábor na území Spolkové republiky Německo.
  • Seminář rozvržený do čtyř dnů je dotován organizátory. Spolu s Památníkem Terezín a zmíněným polským či německým památníkem jimi jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a mezinárodní organizace INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE.
  • Exkurze je plánována vždy pro cca 40 pedagogů, kteří v minulosti absolvovali předchozí dva stupně vzdělávacích seminářů („Jak vyučovat o holokaustu“ a „Holokaust ve vzdělávání“). Účastníci III. stupně semináře prohloubí své znalosti nejen v tématu rasového, ale i politického pronásledování československých občanů nacistickým režimem během druhé světové války.
  • Program sestává mj. z prohlídek areálů bývalých KT v místě konání semináře, setkání s tamními pamětníky, ukázek workshopů a činnosti pedagogických center památníku Osvětim či památníku příslušného německého KT, historických přednášek, představení archivních dokumentů s ohledem na protektorátní vězně atd. Část programu je vyčleněna také prezentacím vlastních výukových metod a projektů, na nichž účastníci semináře se svými žáky ve školách pracují. Vzniká tak prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností a předání mnoha podnětů a inspirace pro ostatní.
  • Umožní-li to časová náročnost programu, snaží se organizátoři zpřístupnit pedagogům i zajímavé a tematicky související památky v blízkosti místa konání semináře. V případě Osvětimi se jedná např. o návštěvu františkánského kostela v Harmeze, jehož suterénní prostory jsou zaplněné neobyčejně působivými kresbami bývalého osvětimského vězně Mariana Kołodzieje. V případě, že se seminář koná v bývalém KT poblíž Berlína, mohou učitelé v rámci programu navštívit expozici architektonicky pozoruhodného berlínského Památníku zavražděných evropských Židů.
  • Podobně jako při předchozích dvou stupních vzdělávacích aktivit získávají účastníci i při tomto semináři množství literatury a nejrůznějších výukových materiálů se vztahem k někdejšímu nacistickému represivnímu zařízení daného památníku.

V roce 2019 předpokládáme realizaci semináře III. stupně ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau, a to v termínu 3. – 6. října

Kontaktní osoby:

Program semináře III. stupně, který se ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau konal v roce 2017, je ke stažení zde.