Informace o vzdělávacím oddělení

INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM ODDĚLENÍ

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín bylo založeno roku 1993.

Hlavní náplní činnosti vzdělávacího oddělení je pořádání jednodenních a vícedenních vzdělávacích seminářů pro žáky, studenty a pedagogy se zaměřením na historii holocaustu, problematiku antisemitismu, rasismu, nebezpečí nacistické ideologie, jejích projevů a intolerance ve společnosti vůbec, a to v minulosti i v současnosti

Ročně navštěvuje tyto vzdělávací semináře více než 7.000 osob (z Čech i ze zahraničí)

Další aktivity vzdělávacího oddělení:

  • Příprava vzdělávacích materiálů (Složky s materiály pro samostatnou práci seminaristů zaměřující se na jednotlivé aspekty fungování a života v terezínském ghettu a v bývalé policejní věznici gestapa v Malé pevnosti; pracovní listy pro přípravu skupiny na vzdělávací aktivity; příprava vzdělávacích materiálů a metodických pomůcek pro učitele, apod.)
  • Workshopy
  • Práce na online projektech (viz sekce "Projekty")
  • Diplomové práce
  • Podávání konzultací VŠ studentům
  • Výtvarné a literární soutěže pro školy
  • Čtvrtletník Zpravodaj Památníku Terezín
  • Publikační činnost
  • Realizace výstav
  • Badatelská činnost