Publikace

Památník Terezín vydává celou řadu periodických i neperiodických publikací. Některé z nich si vám zde dovolujeme prezentovat:

Terezínské listy

Památník Terezín začal vydávat Terezínské listy v roce 1970 společně s nakladatelstvím Dialog, od roku 1971 v Severočeském nakladatelství Ústí nad Labem a od roku 1993 ve spolupráci s Nakladatelstvím OSWALD Praha. Jedná se o vědeckou ročenku zaměřenou na perzekuční problematiku německé okupační moci v letech 1938-1945 v českých zemích, na dějiny konečného řešení židovské otázky, úlohu Terezína a osudy jeho vězňů. Do Terezínských listů přispívá řada renomovaných českých i zahraničních historiků a jsou v nich uveřejňovány dosud nepublikované dokumenty, umělecká tvorba a vzpomínky.