Seminář IV. stupně - Památník Jad Vašem v Jeruzalémě (Izrael)

  • Osmidenní seminář v izraelském památníku Jad Vašem je vrcholem vzdělávacích aktivit, jež pro pedagogy z České republiky Památník Terezín zajišťuje. Na jeho organizaci se vedle Památníku Terezín a Mezinárodní školy pro studia holokaustu při Jad Vašem významně spolupodílí také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náklady hradí organizátoři, jednotliví účastníci přispívají pouze účastnickým poplatkem ve výši 200 USD.
  • Seminář je akreditovaný MŠMT ČR.
  • Program volně navazuje na předešlé stupně seminářů. Je určen ve školství aktivním pedagogům, kteří v minulosti absolvovali předchozí semináře a současně se svými žáky a studenty pracují na úspěšných projektech s tematikou holokaustu. Účastí na semináři si pedagogové prohloubí své dosavadní znalosti o pronásledování Židů nacistickým režimem a seznámí se s nejmodernějšími pedagogickými (metodickými i didaktickými) přístupy k tématu holokaustu.
  • Program semináře sestává z řady přednášek a workshopů, vedených renomovanými odborníky z Mezinárodní školy pro studia holokaustu při Jad Vašem a dalšími externími lektory. Odborný program doplňují, vedle zmíněných přednášek a workshopů, také komentované prohlídky památníku Jad Vašem.
  • Vzhledem k dějinné výjimečnosti izraelského území nelze opomenout množství tamních náboženských a historických památek, jejichž návštěva dotváří pestrost programu. Učitelé absolvují s výkladem průvodce prohlídku Jeruzaléma, prohlídku Massady se zbytky pevnosti Heroda Velikého apod.
  • Tak jako při každém z pedagogických seminářů je i pro účastníky semináře v Izraeli zajištěno množství nejrůznějších materiálů vhodných k využití při výuce na školách (literární publikace, filmové a fotografické dokumenty, vzpomínky bývalých vězňů, digitální materiály atd.).

!!! Z důvodu zhoršení bezpečnostní situace se seminář odkládá na rok 2024. !!!

Kontaktní osoby:

Program semináře IV. stupně z roku 2022 je ke stažení zde.