Seminář IV. stupně - Památník Jad Vašem v Jeruzalémě (Izrael)

  • Seminář v délce trvání jedenácti dnů je vrcholem vzdělávacích aktivit, jež pro pedagogy z České republiky zajišťuje Památník Terezín. Na jeho organizaci se vedle Památníku Terezín a Mezinárodní školy pro studia holokaustu při Jad Vašem významně spolupodílí také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a mezinárodní organizace INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE. Náklady exkurze financují organizátoři, jednotliví účastníci přispívají částkou, která dosud nepřesáhla čtyři a půl tisíce Kč.
  • Program volně navazuje na předešlé stupně seminářů. Je určen ve školství aktivním pedagogům, kteří v minulosti absolvovali předchozí semináře a současně se svými žáky a studenty pracují na úspěšných projektech s tematikou holokaustu. Účastí na semináři si pedagogové prohloubí své dosavadní znalosti o pronásledování Židů nacistickým režimem a seznámí se s nejmodernějšími historickými, pedagogickými (metodickými i didaktickými) a psychologickými přístupy k tématu holokaustu.
  • Program semináře sestává z řady přednášek a workshopů, vedených renomovanými odborníky z Mezinárodní školy pro studia holokaustu při Jad Vašem a dalšími externími lektory. Nedílnou součástí semináře je též setkání s očitými pamětníky terezínského židovského tábora a jiných nacistických represivních zařízení z doby druhé světové války. Odborný program doplňují, vedle zmíněných přednášek, workshopů a rozhovorů s pamětníky, také komentované prohlídky památníku Jad Vašem.
  • Vzhledem k dějinné výjimečnosti Izraele nelze opomenout množství tamních náboženských a historických památek, jejichž návštěva dotváří pestrost programu. Učitelé absolvují s výkladem průvodce prohlídku Jeruzaléma, prohlídku Masady se zbytky pevnosti Heroda Velikého apod.
  • Tak jako při každém z pedagogických seminářů je i pro účastníky semináře v Izraeli zajištěno množství nejrůznějších materiálů vhodných k využití při výuce na školách (literární publikace, filmové a fotografické dokumenty, vzpomínky bývalých vězňů, digitální materiály atd.).

    V roce 2019 předpokládáme realizaci pedagogického semináře
    v Jad Vašem v termínu 28. října – 4. listopadu (včetně dnů příletu a odletu)

Kontaktní osoby:

Program semináře IV. stupně z roku 2017 je ke stažení zde.