Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice

Prostory, kde byly po zahájení provozu krematoria v areálu Židovského hřbitova zřízeny prostory pro uložení ostatků tisíců obětí.

Na regály zde byly ukládány nejprve dřevěné a záhy pak už jen papírové urny s popelem.

Přístupová cesta ke kolumbáriu začínala průchodem, v němž se nacházely prostory knihovny ghetta pro lékaře s čítárnou a kancelář Kolumbária.

Dále pokračovala tzv. suchým příkopem k průchodu, nad jehož bránou byl umístěn hebrejský letopočet „taf-šin-dalet“, tj. židovský rok 5704, podle křesťanského letopočtu období od září 1943 do září 1944. Průchod ústil do suchého příkopu. V době tzv. zkrášlovací akce připravující ghetto na návštěvu mezinárodní delegace Červeného kříže zde byl postaven kamenný pylon s vázou v podobě džbánu na vrcholu.

Po obou stranách pylonu se nacházely vstupy do krytých chodeb, vedoucích ke Kolumbáriu umístěnému v jejích kasematech. Kovový pás na podstavci pylonu nesl hebrejský nápis „A setře panovník Hospodin slzu z všeliké tváře...“ (Kniha Izaiášova 25,8).

V listopadu 1944 proběhlo v rámci odstraňování stop zločinů spáchaných nacisty vyklizení Kolumbária, které vězni museli provést během několika dní. Menší část uren (asi 3 tisíce) byla zakopána v blízkosti koncentračního tábora v Litoměřicích a větší (asi 22 tisíc) vysypána do řeky Ohře a prázdné urny poté spáleny.

Další informace k historii najdete v sekci "historický přehled".

Stálé expozice:

  • Ústřední márnice a pohřební obřady v ghettu