Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice

Kolumbárium bylo zřízeno v původním opevnění k ukládání zpopelněných ostatků tícíců obětí ghetta a věznice v Malé pevnosti, po zahájení provozu krematoria za městem v říjnu 1942.

Stálé expozice:

  • Pamětní síň - možnost umístění pamětní desky
  • Replika ukládání uren

Obřadní místnosti a ústřední márnice byly zřízeny také v původním opevnění naproti kolumbáriu. Do zadní časti opevnění byli sváženi mrtví, kteří zde byli připravováni k poslednímu rozloučení. V přední části pak probíhaly hromadné smuteční obřady.

Další informace k historii najdete v sekci "historický přehled".

Stálé expozice:

  • Ústřední márnice a pohřební obřady v ghettu - dokumentační dobové kresby a fotografie
Adresa - Bohušovická brána 326, Terezín; GPS: 50.50605,14.14923
Otevírací doba - denně (kromě všech sobot), letní čas: 10:00 - 17:00 hod. / zimní čas: 10:00 - 16:00 hod.
Vstupné - jednoduché / kombinované
Časová náročnost - cca. 15 min.
Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením - objekty jsou přístupné s lehkou pomocí