Modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy

Modlitebna sloužila v době existence terezínského ghetta k bohoslužbám. Svou výzdobou – odborně provedenými nástěnnými malbami a texty byla unikátní mezi všemi obdobnými prostorami, které byly v bývalém ghettu jako modlitebny využívány. V modlitebně je dosud částečně zachována původní výzdoba.

Replika "mansardy" vězňů terezínského ghetta je ukázkou jednoho z tzv. kumbálků, což byly malé prostory na půdách obytných i hospodářských objektů v Terezíně, které byly přeměňovány na nouzové ubytování minimálních rozměrů, poskytující malému počtu vězněných alespoň trochu soukromí. V daném případě šlo nepochybně o příbytek řemeslníků, kteří byli v uvedeném objektu soustředěni a pracovali v nedalekých ústředních dílnách ghetta. Nouzový obytný prostor nad modlitebnou naštěstí nebyl později přestavován a tak bylo možno jej zrekonstruovat do podoby přibližně té, jakou měl v době ghetta. Návštěvníkům je tím umožněno získat představu o dalším možném způsobu ubytování v přelidněném ghettu.

Další informace k historii najdete v sekci "historický přehled".

Adresa - Dlouhá 17, Terezín; GPS: 50.501071,14.14741
Otevírací doba - denně, celoročně 9:00 - 17:00
Vstupné - jednoduché / kombinované
Adresa - Dlouhá 17, Terezín; GPS: 50.501071,14.14741
Časová náročnost - cca. 15 min.
Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením - objekt modlitebny přístupný s lehkou pomocí, mansarda vzhledek k podmínkám nepřístupná