Krematorium na Židovském hřbitově

 Krematorium na Židovském hřbitově v Terezíně vybudovali vězni ghetta na rozkaz táborové komandantury SS a jeho provoz byl zahájen na přelomu září a října 1942.

Centrální část objektu vyplňovaly čtyři pece vytápěné naftou, dále se v objektu nacházela místnost pro vykládání mrtvých z rakví, pitevnou a přístavek, v němž se nacházelo zázemí pro stráž tvořenou českými četníky, která zde zajišťovala stálou službu, a pro vězně pracující v krematoriu.

V krematoriu nebyly zpopelňovány pouze oběti z ghetta, ale také mrtví z nedaleké policejní věznice gestapa v Malé pevnosti a z koncentračního tábora v Litoměřicích.

Celkem zde bylo v letech 1942 - 1945 dle evidence pracovníků krematoria na 30 000 obětí.

Další informace k historii najdete v sekci "historický přehled".

 Stálé expozice:

  • Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu