Pracovní list pro přípravu studentů na seminář v Památníku Terezín

Pro účely vzdělávacích seminářů v Památníku Terezín zpracovalo vzdělávací oddělení pracovní listy „Terezín – místo spojené s holocaustem Židů v průběhu 2. světové války“ I. a II. Tyto pracovní listy by měly sloužit k přípravě či opakování pro žáky a studenty základních a středních škol v období před návštěvou semináře.

Pracovní listy byly vypracovány na základě ohlasů a připomínek pedagogů, kteří již se svými skupinami terezínské semináře absolvovali a sami zjistili efektivitu bezprostředního připomenutí či zopakování základních faktů před samotnou exkurzí.

Pracovní listy se skládají z několika částí:

  • obecné informace o přítomnosti Židů v Evropě, o historii židovství vůbec;
  • otázky spojené s nástupem nacismu a cestě k holocaustu;
  • osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě po září 1938;
  • historie města Terezín a základní informace o terezínském ghettu;
  • ve zkratce jsou představený některé z významných osobností, které kvůli svému židovskému původu prošly terezínským ghettem, např. Karel Poláček, Arnošt Lustig, Helga Weissová-Hošková a další;
  • úkoly pro žáky a studenty, které mohou řešit s pomocí údajů z pracovního listu, vlastních znalostí či různých encyklopedií apod. Úkoly jsou zaměřeny podle věku na literaturu, chronologii historických událostí, pojmy týkající se židovství atp.

Na základě našich zkušeností víme, že pokud skupina přijíždí do Terezína určitým způsobem připravena, nejsou jim cizí základní pojmy a termíny, pak má práce při semináři větší význam. Žáci použijí své znalosti jako základ a na něj pak vrství nově nabyté vědomosti. Těch můžeme v tomto případě předat daleko více. Je ale samozřejmé, že naše dvojlisty jsou pouze jednou z možností, jak se na seminář připravit.

Pracovní listy pro každého žáka či studenta jsou zdarma automaticky zasílány do školy pedagogovi, který se se školní skupinou přihlásí na jednodenní či vícedenní vzdělávací seminář přímo na Vzdělávacím oddělení Památníku Terezín.

Ke stažení: Pracovní list pro základní školy

Ke stažení: Pracovní lst pro střední školy