Internační tábor

V Malé pevnosti byl umístěn v letech 1945 – 1948 internační tábor, kde byli shromažďováni nejprve váleční zajatci a později německé obyvatelstvo, určené k odsunu z Československa. Tato součást novodobé historie Terezína byla po dlouhou dobu tabuizována a archivní materiály byly badatelům nepřístupné. Teprve demokratické přeměny vytvořily normální podmínky pro práci historiků, které umožnily doplnit obraz poválečného vývoje i objektivní zpracování této otázky. Výsledky výzkumu v této oblasti byly publikovány v roce 1997 a jsou prezentovány ve stálé výstavě, umístěné ve IV. dvoře Malé pevnosti.