Knihovna

Knihovna Památníku Terezín

Knihovna Památníku Terezín je specializovanou knihovnou, která je pouze prezenční. Knižní fond je zaměřen na literaturu k dějinám 2. světové války, okupace, domácího i zahraničního odboje, vzniku a vývoji koncentračních táborů u nás i v zahraničí a perzekuci Židů v období holokaustu. Zvláštní zřetel je kladen na odbornou literaturu k historii policejní věznice v Malé pevnosti Terezín, ghetta Terezín a koncentračního tábora v Litoměřicích, dále publikovaných vzpomínek bývalých vězňů a pamětníků tohoto tragického období našich dějin. V ročence Terezínské listy je pravidelně zveřejňována bibliografie nových knih.

Návštěva knihovny je možná po předchozí vzájemné domluvě v pracovní dny od 8 do 15 hodin:

odkaz do katalogu knihovny
v současné době funkční pouze v Internet exploreru a v Edge

Knihovní řád