Seminář o využití filmových výpovědí přeživších holokaustu ve školní výuce

Seminář o využití filmových výpovědí přeživších holokaustu ve školní výuce byl určený pedagogům základních a středních škol, odborných škol a učilišť z České republiky. Záměr pořádat takovéto semináře byl reakcí na aktuální situaci: pamětníků a přeživších holokaustu přirozeně postupem času ubývá a ti, kteří doposud žijí, jsou již ve značně vysokém věku. Uspořádat v rámci školní výuky besedu s přeživším Šoa je pro pedagogy čím dál tím více komplikovanější. Účastníci semináře tedy dostali návod, jakým způsobem mohou tento problém efektivně řešit. Byli detailně seznámeni s možností využití archivu USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education, který spravuje více než 50 000 výpovědí přeživších holokaustu, z nichž je určitá část i v českém jazyce, dále získali informace o metodických postupech v práci s nimi a osvojili si konkrétní dovednosti ve vztahu k tvorbě vlastních didaktických materiálů založených na uvedených výpovědích.

 

Účastníci získali:

  1. obecné informace o metodě orální historie;
  2. obecné informace o možnostech a metodice využití filmových výpovědí pamětníků ve výuce;
  3. konkrétní informace o příkladech využití filmových výpovědí pamětníků Památníkem Terezín a jinými institucemi;
  4. konkrétní informace o tvorbě vlastních didaktických materiálů založených na filmových výpovědích přeživších holokaustu.

 

Seminář se uskutečnil v termínu: 17. - 19. června 2022

Uzávěrka přihlášek byla 15. března 2022.

Program semináře z minulých ročníků naleznete zde.

 

Kontaktní osoby: