Soutěže 2021

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2021

XXVII. ročník literární a XXV. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

se společným tématem

 

Když je třeba pomoci…

Na konci druhé světové války přijížděly do Terezína transporty se zuboženými vězni nacisty evakuovaných koncentračních táborů. Řada z nich byla nakažena smrtelným skvrnitým tyfem, jenž v Terezíně přerostl v epidemii. Do boje s ní se pustili nejen vězni  terezínského ghetta a věznice gestapa v Malé pevnosti, ale i zdravotníci České pomocné akce, sovětské armády a dobrovolníci z blízkého i vzdáleného okolí. Byla pomoc z řad dobrovolníků něčím přirozeným, nebo měla jiné příčiny? Co by Vás vedlo k podání pomocné ruky?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a své názory promítněte do výtvarné či literární práce. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

 

Podmínky a průběh literární soutěže:

Literární práce musí být předány/odeslány elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres.do 7. dubna 2021. Každý účastník zasílá maximálně jednu literární práci.

 

Podmínky a průběh výtvarné soutěže:

Elektronické kopie/náhledy/fotografie výtvarných prací (ve kvalitním rozlišení) musí být předány/odeslány elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres do 7. dubna 2021. Každý účastník zasílá maximálně jednu výtvarnou práci. Autoři nejkvalitnějších výtvarných prací budou na základě rozhodnutí odborné komise následně požádáni o zaslání originálů svých prací do finálového rozhodovacího kola. 

 

Obecné podmínky soutěží:

Soutěže se může účastnit pouze mládež z České republiky. U každé práce musí být čitelně uveden název díla, jméno autora (autorů) a jeho (jejich) věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Tyto osobní údaje budou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy není omezen. Památník Terezín si vyhrazuje právo využít obdržené práce pro nekomerční výstavy, charitativní akce, reprodukce v tisku apod. Obdržené práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. září 2021 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I.: žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II.: žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III.: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I.: žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II.: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Principova alej 304, 411 55 Terezín    
tel.: 416 724 563, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz, kana@pamatnik-terezin.cz
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa