Soutěže 2021

V roce 2021 proběhl XXVII. ročník literární a XXV. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem

Když je třeba pomoci...

Na konci druhé světové války přijížděly do Terezína transporty se zuboženými vězni nacisty evakuovaných koncentračních táborů. Řada z nich byla nakažena smrtelným skvrnitým tyfem, jenž v Terezíně přerostl v epidemii. Do boje s ní se pustili nejen vězni  terezínského ghetta a věznice gestapa v Malé pevnosti, ale i zdravotníci České pomocné akce, sovětské armády a dobrovolníci z blízkého i vzdáleného okolí. Mnozí se při léčbě a ošetřování smrtelně nemocných pacientů nakazili, někteří zemřeli.

Byla pomoc z řad dobrovolníků, mezi kterými byla i tehdy populární filmová herečka Nataša Gollová, něčím přirozeným? Nebo měla jiné příčiny? Co by Vás vedlo k podání pomocné ruky?

Účastníci se měli zamyslet nad výše uvedenými otázkami,  anebo si mohli položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování jim byla ponechána možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  1. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
  2. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  3. SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Věkové kategorie literární soutěže:

     1. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

     2. studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Výsledkové listiny ke stažení:

Oceněné literární práce soutěže PT pro rok 2021:

1. kategorie:

2. kategorie:

Oceněné výtvarné práce soutěže PT pro rok 2021: