Školákem v Protektorátu Čechy a Morava

Web projektu: https://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/


Projekt Památníku Terezín „Školákem v Protektorátu“ vychází z myšlenky přiblížit nejmladším generacím realitu nacistického totalitního režimu na příkladu, který je jim nejbližší – na školním prostředí. Záměrem projektu je ukázat dnešní školní mládeži, jakým způsobem byli nacistickým režimem postihováni stejně staří žáci a studenti v období existence Protektorátu Čechy a Morava a jak by mohli být postiženi také oni samotní, kdyby žili v tomto totalitním režimu. Kromě pokusu o představení obecné situace v protektorátním školství pracuje projekt také s konkrétními projevy krajní represe vůči české školní mládeži, v níž určitou roli sehrála i věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti. V této souvislosti je nejznámějším případ 84 žáků dvou středních škol města Roudnice nad Labem v období tzv. heydrichiády, kteří byli za údajnou přípravu vraždy ředitele roudnické německé obecné školy, výroky proti nacistické Třetí říši a schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha uvězněni ve zmiňované věznici a někteří z nich následně posláni do koncentračních táborů.


Projekt se skládá z následujících částí:

1. Speciálního programu vzdělávacího oddělení Památníku Terezín s akcentem na perzekuci školní mládeže ve věznici gestapa v Malé pevnosti.

a) Práce s pracovními listy k samostatné práci školní mládeže v expozici Muzea v Malé pevnosti. Obsah listů je zaměřen na historii terezínské policejní věznice gestapa a složitosti každodenního života v tomto zařízení. Žáci se jejich prostřednictvím blíže seznámují s prostředím, do něhož byli v době protektorátu nedobrovolně uvrženi i chlapci a děvčata, kteří tehdy byli stejně staří jako oni. Soubor pracovních listů ovšem není zaměřen pouze na seznámení se smutnou historií Malé pevnosti, ale také na porušování lidských práv a humanitních principů ze strany totalitních režimů.


b) Workshop na téma „Případ roudnických studentů na pozadí proměn ve školství za protektorátu“. Studenti a žáci, kteří přijíždí do Památníku Terezín na vícedenní pobytové semináře, mohou absolvovat tento workshop v rámci programu.

2. Vzdělávací webová stránka, která je rozdělena na dvě základní části. První je určena zejména učitelům, kteří v ní objeví množství podpůrného materiálu v případě, že se rozhodnou vyučovat o protektorátním totalitním režimu na příkladu školství. Naleznou zde také metodické modely (modelové hodiny), k nimž je přiložen bohatý didaktický materiál (výpovědi pamětníků v psané i filmové podobě, fotografie, dobové dokumenty, pracovní listy apod.). Druhá část webové stránky je určena zejména školní mládeži, ovšem jejím uživatelem může být prakticky kdokoliv. Podle jednoduchého rozdělovníku se v ní každý současný školák může s přihlédnutím ke svému věku a typu navštěvované školy dostat do sekce, jež je věnována škole, do které by chodil v době protektorátu. Texty, které jsou psány s přihlédnutím k věku uživatelů, jsou doplněny didakticky zpracovaným obrazovým materiálem i dobovými zvukovými nahrávkami. Tento materiál pochází nejen ze sbírek Památníku Terezín, ale také dalších 18 institucí, neboť tvorbě webu předcházel několikaletý výzkum a navázání spolupráce s mnoha archivy a muzei v České republice a zahraničí.


Projekt je zpracován pracovníky vzdělávacího a historického oddělení Památníku Terezín ve spolupráci s externími odborníky z řad historiků i pedagogů a byl finančně podpořen mezinárodní organizací International Coalition of Sites of Conscience.


Na webovou prezentaci projektu přejdete kliknutím na: skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz


Projekt Památníku Terezín Školákem v Protektorátu získal v roce 2013 mezinárodní ocenění Comenius EduMedia Auszeichnungen udělované asociací Geselschaft für Pedagogik und Information. Ocenění jsou udělována pedagogickým projektům, jež jsou založené na IT technologiích, multimediálních produktech či inovativních výukových a studijních systémech.