Vstupné

Dle Příkazu ředitele PT č. 2/2019:

Kombinované vstupné (Malá pevnost + Muzeum ghetta + Magdeburská kasárna):

 • Dospělý 220,- Kč
 • Student, dítě (6-18 let), důchodce 170,- Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 3 děti) 430,- Kč

Jednoduché vstupné (<Malá pevnost> nebo <Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna>):

 • Dospělý 180,- Kč
 • Student, dítě (6-18 let), důchodce 150,- Kč

Průvodcovský výklad v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, španělštině a italštině:

 • skupiny (min. 10 osob) – předchozí rezervace nutná! - v ceně vstupného
 • rezervaci doporučujeme i menším skupinkám, viz sekce Prohlídky

Vstupné není požadováno od:

držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P, držitelů průkazů EU Disability Card, držitelů zaměstnanecké karty organizací zřízených MKČR (držitel + max. 3 osoby), dětí do 5 let, učitelů a řidičů autobusů doprovázejících skupinu studentů či žáků (max. 1 učitel na 10 žáků), bývalých vězňů KT a jiných perzekučních zařízení z 2. sv. války, členů AMG, ICOM apod. po předložení patřičného průkazu a od novinářů

Sleva na vstupném:

každé skupině o 40 a více osobách bude poskytnuta sleva na vstupném ve výši 10,- Kč za 1 osobu

Rodinný pas:

Rodinné vstupné po předložení pasu (2 dospělí + děti [neomezený počet]) 405,- Kč

Senior pas:

Sleva ze seniorského vstupného pro 1 osobu po předložení pasu a dokladu totožnosti – 10% (v Mezinárodní den seniorů, tj. 1. října, je sleva 40%)


Dny s volným vstupem

V souladu s Příkazem ředitele PT č. 2/2015 z 19.5.2015 a dle usnesení vlády č. 96/2014 a v rámci plnění Profilových úkolů stanovených MK ČR bude Památník Terezín umožňovat návštěvníkům tyto volné vstupy:

Volný vstup na vybrané výstavy a stálé expozice

 • 1. 6.
 • 28. 9.
 • 28. 10.

Platí pro objekty: Krematorium, Modlitebna, Márnice, Kolumbárium, Replika mansardy, Obřadní místnosti a přístup k e-kioskům

Volný vstup do všech objektů Památníku Terezín

 • každou 3. květnovou neděli – u příležitosti konání Terezínské tryzny - letos (2020) se bude jednat o neděli 18. října!
 • 27. 1. – u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti