Vstupné

Vstupné s platností 4 dny* (Malá pevnost + objekty bývalého ghetta)

 • Dospělý 310,- Kč
 • Dítě (10-18 let), student (ISIC, do 26 let), učitel (ITIC), senior (65+) 240,- Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 3 děti) 630,- Kč

* Každý objekt lze navštívit v rámci vstupného pouze jednou 

Průvodcovský výklad

v češtině, angličtině, němčině, španělštině a italštině:

 • skupiny (min. 10 osob) – předchozí rezervace nutná! - v ceně vstupného
 • rezervaci doporučujeme i menším skupinkám, viz sekce Prohlídky

Vstup zdarma

 • osoby se zdravotním postižením
 • děti do 9,99 let,
 • učitelé (1 učitel na každých započatých 10 studentů),
 • řidiči autobusů doprovázejících skupinu,
 • bývalí vězni koncentračního tábora Terezín a jiných obdobných (perzekučních) zařízení z druhé světové války,
 • členové Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG), Mezinárodní rady muzeí (ICOM), držitelé zaměstnanecké karty organizací zřízených Ministerstvem kultury České republiky a podobně po předložení průkazu,
 • akreditovaní novináři a průvodci

Volný vstup na vybrané výstavy a stálé expozice

 • 1. 6.
 • 28. 9.
 • 28. 10.

Platí pro objekty: Krematorium, Obřadní místnosti a márnice, Kolumbárium, Modlitebna a mansarda, Terezínské transporty.

Sleva na vstupném

každé skupině o 40 a více osobách bude poskytnuta sleva na vstupném ve výši 10,- Kč za 1 osobu

Rodinný pas:

Rodinné vstupné po předložení pasu (2 dospělí + děti [neomezený počet]) 630,- Kč

Senior pas:

Sleva ze seniorského vstupného pro 1 osobu po předložení pasu a dokladu totožnosti – 10% (v Mezinárodní den seniorů, tj. 1. října, je sleva 40%)