Soutěže 2022 - výtvarná soutěž

Památník Terezín (Česká republika),

České centrum v Paříži

a Memorial de la Shoah v Paříži  

u příležitosti předávání předsednictví EU
České republice Francií v létě 2022

 

společně vyhlašují

XXVI. ročník výtvarné soutěže Památníku Terezín
- Memoriálu Hany Greenfieldové

s tématem

 

Malovat a přežít

 

Někteří vězni terezínského ghetta, zřízeného v roce 1941 nacisty v Protektorátu Čechy a Morava pro Židy definované podle norimberských zákonů, výtvarně tvořili. Mnozí z nich byli ještě děti a dospívající. Jmenujme Jana Burku, rodáka z Československa žijícího po válce i ve Francii, z jehož knihy je vypůjčen název letošní soutěže. Nebo Helgu Weissovou, jejíž dětské práce dokumentovaly těžké životní podmínky ghetta. Neměla však výtvarná tvorba i jiný význam než zachycení svědectví? Třeba i pro děti ve francouzském Izieu, jež zde žily v odloučení od svých rodičů, než je nacisté deportovali do Osvětimi? Má tento význam i dnes?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné práce, jejichž fotografie nám zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

 

Podmínky a průběh výtvarné soutěže:

Soutěže se může účastnit pouze mládež z České a Francouzské republiky. Česká a francouzská část soutěže probíhá odděleně. Elektronické kopie/náhledy/fotografie výtvarných prací (ve kvalitním rozlišení) musí být předány/odeslány elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres do 8. dubna 2022. Každý účastník zasílá maximálně jednu výtvarnou práci. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy není omezen. Autoři nejkvalitnějších výtvarných prací budou na základě rozhodnutí odborné komise následně požádáni o zaslání originálů svých prací do finálového rozhodovacího kola (čeští na adresu Památníku Terezín, francouzští na adresu Českého centra v Paříži).

U každé práce musí být čitelně uveden název díla, jméno autora (autorů) a jeho (jejich) věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Tyto osobní údaje budou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely. Organizátoři si vyhrazují právo využít obdržené práce pro nekomerční výstavy, charitativní akce, reprodukce v tisku apod. Obdržené práce se nevracejí.

Slavnostní vyhlášení vítězů z České republiky proběhne 9. června 2021 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Z vítězných českých i francouzských prací bude vytvořena společná putovní výstava, která bude instalována v České republice i Francii.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I.: žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II.: žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III.: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Kontaktní adresa:

Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa

e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz; kana@pamatnik-terezin.cz

 

Památník Terezín Principova alej 304, 411 55 Terezín tel.: 416 724 563