Vznik Památníku Terezín

V krátkém čase po skončení druhé světové války se rozvinula snaha o zachování a udržení míst utrpení a smutku tak, aby byla stálou připomínkou i výstrahou pro budoucí generace.

Dne 6. května 1947 vláda Československé republiky rozhodla zřídit v Terezíně památník s cílem zachovat a udržovat pietní místa v tom stavu, v jakém byla v době nacistické poroby. Památník Terezín dnes tvoří soubor jednotlivých pietních míst, která jsou značně rozptýlena a netvoří ucelenou lokalitu.

Soubor Památníku tvoří:

 • Malá pevnost jako historická část Terezína
 • Národní hřbitov
 • Muzeum ghetta
 • Bývalá Magdeburská kasárna
 • Modlitebna z doby ghetta a rekonstrukce "mansardy" vězňů terezínského ghetta
 • Židovský hřbitov s krematoriem a Ruský hřbitov
 • Památník sovětských vojáků
 • Pamětní deska u bývalé železniční vlečky
 • Pietní místo u Ohře
 • Kolumbárium s částí opevnění, obřadní místnosti a márnice
 • Bývalá podzemní továrna Richard v Litoměřicích s krematoriem