Bývalá Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna sloužila během 2. světové války jako sídlo tzv. židovské samosprávy.

Jelikož transporty, které v letech 1941–1945 přijížděly do Terezína, přivážely mnoho čelných osobností z různých oblastí kultury, stal se kulturní život významnou částí života také v prostředí ghetta, a to nejen pro ně samotné.

Dnes se v této budově nachází rozsáhlé expozice, zabývající se právě kulturní činností obyvatel ghetta v Terezíně a které navazují na hlavní expozici v Muzeu ghetta.

Stálé expozice:

  • Rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta - ukázkou hromadného ubytování v typickém terezínském kasárenském objektu.
  • Hudba v terezínském ghettu - přibližuje jak význam hudby pro život vězňů, tak i hlavní osobnosti hudebního dění v ghettu.
  • Výtvarné umění v terezínském ghettu - zde lze najít jak díla nejznámějších osobností výtvarné tvorby v ghettu, tak i práce řady dalších méně známých autorů, které ve svém celku podávají nezastupitelné svědectví o životě, nadějích i úzkostech vězňů.
  • Literární tvorba v terezínském ghettu
  • Divadlo v terezínském ghettu
  • Pravda a lež. Filmování v terezínském ghettu - výstava věnovná natáčení nacistických propagandistických filmů v terezínském ghettu, je umístěna v prostoru prvního dvora objektu.

Návstěvníkům dále nabízíme:

  • obchod s možností nákupu brožur, knih, CD, DVD a suvenýrů
  • možnost občerstvení (nápojové automaty)

Podrobnější informace k historii najdete v sekci "historický přehled".

Otevírací doba - denně, letní čas 9:00 - 18:00 / zimní čas 9:00 - 17:30
Vstupné - jednoduché / kombinované
Adresa - Tyršova 204, Terezín, GPS 50.508659, 14.151866
Časová náročnost - přibližně 45 minut