Otevřená kultura

OTEVŘENÁ KULTURA

Památník Terezín je národní kulturní památkou založenou v roce 1947 na místě utrpení desetitisíců obětí politické a rasové perzekuce v období nacistické okupace.

Jednou její částí je Malá pevnost, bývalé vězení pražského gestapa, převážně pro české politické vězně. V dnešním městě Terezín se pak nacházelo židovské ghetto, sběrný a průchozí tábor pro obyvatelstvo židovského původu z protektorátu i z dalších zemí pod německou okupační správou před jejich deportací do vyhlazovacích center na východě. Na území dnešního města se nachází především Muzeum ghetta s hlavní expozicí o historii ghetta a Magdeburská kasárna s výstavou o kulturním životě nedobrovolných obyvatel ghetta.

Podrobný soupis všech objektů naleznete zde

Památník Terezín je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, která shromažďuje sbírku hmotných dokladů k rasové a politické perzekuci v období okupace českých zemí nacistickým Německem se zvláštním zřetelem na dějiny policejní věznice pražského gestapa v Malé pevnosti Terezín, dějiny terezínského ghetta a dějiny koncentračního tábora v Litoměřicích a dále sbírku výtvarných děl. Sbírku vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkové činnosti. Památník Terezín je zároveň vědeckou institucí, která provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty pocházejí, vydává odborné publikace a lze zde navštívit odbornou knihovnu a archivní badatelnu.

Objekty Památníku Terezín jsou přístupné návštěvníkům, ať již individuálně nebo s doprovodem průvodce. Památník Terezín dále pořádá vzpomínkové, kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu své činnosti a vystavuje zapůjčené předměty kulturní hodnoty. Velká pozornost je věnována programům pro školní skupiny.

Informace o otevírací době a ceně vstupného lze najít na www.pamatnik-terezin.cz.

PŘÍSTUPNOST OBJEKTŮ PAMÁTNÍKU TEREZÍN PRO NÁVŠTĚVNÍKY S OMEZENÍM POHYBU

Návštěvní okruh po Malé pevnosti

Objekt Malé pevnosti je historického rázu s mnohdy těžším terénem, povrch hliněný nebo s kamennou dlažbou, kde je vhodná drobná asistence doprovázejícího člověka. Přístup do všech dalších budov v objektu (kinosál Malé pevnosti a Muzeum Malé pevnosti) je již bezbariérový, veřejné toalety u hlavního vstupu jsou také bezbariérové. V pokladně u vstupu je k zapůjčení invalidní vozík.

Návštěvní okruh po bývalém ghettu

K pohybu po městě je vzhledem k variabilnímu povrchu historického města opět vhodný doprovod, budovy Památníku Terezín (Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna) přístupná bezbariérově, další místa již opět jen s doprovodem.

Podrobné informace o jednotlivých objektech a dostupnosti získáte zde

INFORMACE A VIDEA PRO OSOBY S POSTIŽENÍM SLUCHU

Památník Terezín ve spolupráci se Znakovárnou, z.s. připravil sadu videí se základními informacemi o organizaci pro návštěvníky se sluchovým postižením a do budoucna počítá s jejich rozšířením o další videa, která jim přiblíží také jednotlivé objekty. 

Přístup získáte kliknutím na tento odkaz