Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Podatelna:

Památník Terezín

Principova alej 304

411 55 Terezín

b) úřední hodiny podatelny:

Po – Pá 8:00 – 13:00
Mimo dny státních svátků

c) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

podatelna@pamatnik-terezin.cz

d) identifikátor datové schránky:

w9qggpv

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Elektronická podatelna splňuje veškeré legislativní náležitosti.

e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

V souladu s legislativou přijímáme pouze tyto datové formáty:

 • Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005)
 • JPEG File Interchange Format (jpeg/jfif, ISO/IEC 10918)
 • Portable Document Format (pdf)
 • 602XML Filler dokument (fo/zfo)
 • Open Document Text (odt)
 • Open Document Spreadsheet (ods)
 • Open Document Presentation (odp)
 • prostý text (txt)
 • Rich Text Format (rtf)
 • MS Word Document (doc/docx)
 • MS Excel Spreadsheet (xls/xlsx)
 • MS PowerPoint Presentation (ppt/pptx)
 • Graphics Interchange Format (gif)

Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 6 MB.

Celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.

f) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

 • CD –ROM
 • DVD
 • USB Flashdisk – pouze při podání na podatelně
 • USB externí HDD – pouze při podání na podatelně

g) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Dokument doručený v digitální podobě obsahující škodlivý kód nebude podatelnou Památníku Terezín zpracován.

h) důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě:

Pokud podatelna Památníku Terezín zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává.