Za pomníčky

Projekt „Za pomníčky“

Cíle projektu

Cílem projektu „Za pomníčky“ je zdokumentování současného stavu míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů na území dnešní České republiky a zmapování skutečnosti, zda jsou na těchto místech instalovány pomníčky/pamětní desky, které připomínají jejich existenci. Zjištěné informace o současném stavu míst bývalých nacistických táborů či hromadných hrobů jsou zveřejňovány na zvláštních webových stránkách tohoto projektu. Projekt by měl rozšiřovat povědomí a vědomí společnosti (a hlavně mládeže) o těchto tragických místech a dějích, které se na nich odehrávaly. Na druhé straně by zjištěné skutečnosti měly sloužit odborné veřejnosti zabývající se sledovaným tématem, vzpomínkovou kulturou a místy historické paměti. Projekt by měl iniciovat veřejnou diskuzi o možném instalování pomníčků/pamětních desek v místech, kde se zatím žádné nenacházejí. Úkolem projektu je také upozornit na méně známá místa utrpení obětí nacismu, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti tématu nebezpečí nacistické ideologie i totalitních režimů vůbec a v neposlední řadě též prohloubit historické povědomí a vědomí obyvatel sledovaných lokalit v oblasti regionálních dějin.

Finanční podpora projektu

Projekt byl v roce 2011 financován z příspěvku uděleného Nadačním fondem obětem holokaustu a z vlastních zdrojů Památníku Terezín.

Na webovou prezentaci projektu přejdete kliknutím na: zapomnicky.pamatnik-terezin.cz