Zpravodaj Památníku Terezín

Zpravodaj je určen pro učitele, studenty a žáky základních, středních i vysokých škol, stejně tak jako pro všechny příznivce Terezína a historie vůbec. Naším cílem je prostřednictvím Zpravodaje přiblížit jak současnost, tak i historii spjatou s pochmurným obdobím 2. světové války, s existencí židovského ghetta v Hlavní pevnosti, tedy v samotném městě, a policejní věznice gestapa v Malé pevnosti. To vše Vám bude předkládáno v následujících rubrikách. V oddíle „Byli tu před námi“ se budete setkávat s bývalými vězni terezínského ghetta i Malé pevnosti. Nejen osudy lidí, ale i samotné objekty Hlavní a Malé pevnosti mohou leccos vypovědět o historii, která se psala v Terezíně, a to v části nazvané „Zdi hovoří“. Pravidelný návštěvník terezínského Památníku má možnost navštívit při prohlídce mnoho objektů, avšak nedostane se zpravidla do depozitářů a do archivu, kde je uloženo nesmírné množství předmětů a listin z období před 60 lety. V oddíle nazvaném „Z archivu a depozitářů Památníku Terezín“ budete mít tedy příležitost odklopit víka depozitních krabic a nahlédnout do jejich obsahu či pomyslně listovat archivním materiálem. Tyto všechny části budou vždy tematicky sjednocené. „Ohlédnutí zpět“ a „Akce Památníku Terezín“ vám přiblíží významné události posledních 3 měsíců, návštěvy významných osobností v Památníku Terezín a plány Památníku na příští čtvrtletí.

Protože náš „Zpravodaj“ bude svým obsahem zaměřen zejména na vzdělávání, chceme Vás v rubrice „Vzdělávání v Památníku“ pravidelně informovat o seminářích pořádaných Památníkem Terezín pro studenty i pedagogy, necháme Vás nahlédnout pod pokličku naší práce se skupinami a zprostředkujeme Vám i dojmy studentů po seminářích v Terezíně. Kromě toho bychom vás rádi informovali o nových knihách, katalozích, filmech – vydávaných nejen Památníkem Terezín, ale i jinými institucemi. V krátkosti budeme představovat i projekty zpracovávané českými školami se vztahem k holocaustu a Terezínu.

Webové stránky zpravodaje (odkaz vede mimo tyto webové stránky)