On-line (distanční) výukové programy

On-line interaktivní výukové programy jsou realizovány převážně prostřednictvím aplikací Zoom či google meet a jsou určeny školám, které je mohou využívat při organizaci (nejen) distanční výuky.

Program je zdarma.

Program je možné složit z následujících aktivit:

1/ Prezentace historie Terezína v době druhé světové války s důrazem na problematiku terezínského ghetta. Není nutné, aby po prezentaci následovala prohlídka nebo workshop, byť je to vhodné. Délka: 45 až 90 minut (podle požadavků).

2/ Workshop Efekt přihlížejícího, který se zaměřuje na roli tzv. přihlížejících, a to nejen v průběhu holokaustu. Žáci pracují s textovým a obrazovým materiálem i s filmovým záznamem výpovědi pamětníků, kteří hovoří o svých prožitcích během transportu do terezínského ghetta ve vztahu k přihlížejícím, diskutují o situacích, kdy se jedinec stává přihlížejícím, a o nebezpečí tohoto postoje pro ně samotné. Workshop je určený mládeži ve věku 13 – 15 let. Není nutné, aby workshopu předcházela prezentace historie terezínského ghetta, byť je to vhodné. Délka: 90 minut.

3/ Workshop Nacistická propaganda je zaměřený na propagandistickou funkci terezínského ghetta v souvislosti s návštěvou delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v červnu 1944 v Terezíně a na vybraná témata a cíle, na která se zaměřovala nacistická propaganda v Protektorátu Čechy a Morava. Cílem workshopu je seznámit žáky s nebezpečím propagandy (tehdy i dnes), s principy i mechanismy, které propaganda využívá, a způsoby, jak propagandu odhalit. Účastníci workshopu pod vedením lektora pracují s dobovými obrazovými materiály a texty, výpověďmi pamětníků a filmovým materiálem. Workshop je určený mládeži ve věku 14 - 18 let. Není nutné, aby workshopu předcházela prezentace historie terezínského ghetta, byť je to vhodné. Délka: 90 minut.

4/ Workshop Láska v ghettu Terezín přibližuje jednu z rovin života mladých lidí v tomto nacistickém táboře. Žáci pod vedením lektora pracují s videosvědectvími pamětníků i dobovými prameny. Dílčími tématy jsou seznamování, navazování milostných kontaktů, svatby a těhotenství v prostředí terezínského ghetta a kontextu holokaustu; jejich význam i nebezpečí v nenormálních podmínkách. Workshop je určený mládeži ve věku 15 - 18 let. Je vhodné, aby workshopu předcházela prezentace historie terezínského ghetta (nemusí být ve stejný den) z důvodu lepšího pochopení tématu a souvislostí (viz výše). Délka: 45 minut.

5/ Virtuální prohlídka bývalého ghetta: žáci pod vedením lektora procházejí 3D naskenované expozice Památníku Terezín a také exteriéry bývalého terezínského ghetta. Výhodou je interaktivní kontakt mezi průvodcem a žáky, kteří mu mohou klást dotazy a naopak. Prohlídka je doplněna množstvím didaktických materiálů, např. dobovými fotografiemi, obrázky, videosvědectvími pamětníků, úryvky z deníků apod. Není nutné, aby prohlídce předcházela prezentace historie terezínského ghetta, byť je to vhodné. Délka 45 – 90 min (dle požadavků).

6/ Virtuální prohlídka Malé pevnosti: prostřednictvím 3D skenů jsou žákům prezentovány interiéry i exteriéry bývalé věznice gestapa, jako hromadné cely, samotky, kanceláře, vězeňské dvory i jiná prostranství. Výhodou je interaktivní kontakt mezi průvodcem a žáky, kteří mu mohou klást dotazy a naopak. Prohlídka je doplněna množstvím dobových fotografií a dokumentů. Není nutné, aby jí předcházela prezentace historie Terezína, byť je to vhodné. Délka 45 – 90 min (dle požadavků).
Kontaktní osoby pro organizaci on-line programů:

Mgr. Jan Kaňa, e-mail: kana@pamatnik-terezin.cz, tel.: 416 724 576