On-line (distanční) výukové programy

On-line interaktivní výukové programy jsou realizovány převážně prostřednictvím aplikace google meet a jsou určeny školám, které je mohou využívat při organizaci (nejen) distanční výuky.

Program je zdarma.

Program je možné složit z následujících aktivit:

1/ Prezentace historie Terezína v době druhé světové války s důrazem na problematiku terezínského ghetta. Délka: 45 až 90 minut (podle požadavků).

2/ Workshop Efekt přihlížejícího, který se se zaměřuje na roli tzv. přihlížejících, a to nejen v průběhu holokaustu. Žáci pracují s textovým a obrazovým materiálem i s filmovým záznamem výpovědi pamětníků, kteří hovoří o svých prožitcích během transportu do terezínského ghetta ve vztahu k přihlížejícím, diskutují o situacích, kdy se jedinec stává přihlížejícím, a o nebezpečí tohoto postoje pro ně samotné. Workshop je určený mládeži ve věku 13 – 15 let. Délka: 90 minut.

3/ Workshop Nacistická propaganda je zaměřený na propagandistickou funkci terezínského ghetta v souvislosti s návštěvou delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v červnu 1944 v Terezíně a na vybraná témata a cíle, na která se zaměřovala nacistická propaganda v Protektorátu Čechy a Morava. Cílem workshopu je seznámit žáky s nebezpečím propagandy (tehdy i dnes), s principy i mechanismy, které propaganda využívá, a způsoby, jak propagandu odhalit. Účastníci workshopu pod vedením lektora pracují s dobovými obrazovými materiály a texty, výpověďmi pamětníků a filmovým materiálem. Workshop je určený mládeži ve věku 15 - 18 let. Délka: 90 minut.Nabídka bude postupně rozšiřována o další interaktivní workshopy, prezentace a komentované virtuální prohlídky.


Kontaktní osoby pro organizaci on-line programů:

Mgr. Helena Palová, tel. 416 724 578, e-mail: palova@pamatnik-terezin.cz

Bc. Jana Sumičová, 416 724 582, e-mail: sumicova@pamatnik-terezin.cz