Prohlídky Památníku Terezín

Návštěvu všech objektů Památníku Terezín lze absolvovat bez průvodce a předchozího objednání nebo v rámci prohlídky vedené průvodci Památníku Terezín. Ta je zahrnuta v ceně vstupného a doporučujeme její rezervaci.

Rezervace prohlídky zde nebo na tlf. 416 724 535 nebo 604 241 179

Pokud návštěvníci rezervaci nemají, mohou se doptat na možnost prohlídky s průvodcem na místě v pokladně Malé pevnosti, v takovém případě však nelze prohlídku garantovat.

První okruh

  • prohlídka Malé pevnosti s průvodcem (výklad v jazyce českém, anglickém, německém, španělském nebo italském) - časová náročnost 70 minut 
  • spolu s individuální návštěvou Muzea Malé pevnosti a kinosálu - časová náročnost cca 2 hodiny

Druhý okruh

  • prohlídka bývalého ghetta Terezín s průvodcem (výklad v jazyce českém, anglickém, německém, španělském nebo italském) – časová náročnost 120 minut
  • spolu s individuální návštěvou Muzea ghetta a Magdeburkých kasáren, případně dalších objektů - časová náročnost cce 4 hodiny

Časová náročnost

Návštěvníkům, kteří plánují strávit v Terezíně kratší dobu, kupř. dopoledne nebo odpoledne, doporučujeme prohlídku Malé pevnosti s průvodcem nebo dále i s individuální návštěvou muzejních objektů bývalého ghetta Terezín – časová náročnost: 2 – 4 hodiny.

V případě celodenní návštěvy Památníku Terezín doporučujeme kromě prohlídky Malé pevnosti absolvovat s průvodcem i prohlídku bývalého ghetta Terezín. S následnou návštěvou dalších muzejních objektů bude taková návštěva trvat cca 6 – 7 hodin.

Všechny objekty spravované Památníkem Terezín jsou z důvodu bezpečnosti pod nepřetržitým dohledem kamerového systému, ze kterého je zpravidla pořizován záznam. Zpracovatelem záznamů je Památník Terezín. Registrační číslo subjektu: 00031296.