Prohlídky Památníku Terezín

Návštěvu všech objektů Památníku Terezín lze absolvovat bez průvodce a předchozího objednání nebo v rámci prohlídky vedené průvodci Památníku Terezín. Ta je zahrnuta v ceně vstupného a doporučujeme její rezervaci, a to i pro individuální návštěvníky. Pokud návštěvníci rezervaci nemají, mohou se doptat na možnost prohlídky s průvodcem na místě v pokladně Malé pevnosti, v takovém případě však nelze garantovat, že bude k dispozici volný průvodce, natož bez čekání.

První okruh

  • prohlídka Malé pevnosti s průvodcem (výklad v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském, španělském, italském nebo ruském) – délka 75 minut
  • pro návštěvu Malé pevnosti včetně prohlídky s průvodcem počítejte s celkovou časovou náročností cca 2 hodiny: prohlídka + Muzeum Malé pevnosti + kino

Druhý okruh

  • prohlídka bývalého ghetta Terezín s průvodcem (výklad v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském, španělském, italském nebo ruském) – délka 120 minut
  • pro návštěvu bývalého ghetta Terezín včetně prohlídky s průvodcem počítejte s celkovou časovou náročností cca 4 hodiny: prohlídka + Muzeum ghetta + Magdeburská kasárna + případně další objekty viz oddíl "Stálé expozice" na titulní stránce

Doporučení pro návštěvu Památníku Terezín

Návštěvníkům, kteří plánují strávit v Terezíně kratší dobu, kupř. dopoledne nebo odpoledne, doporučujeme prohlídku Malé pevnosti s průvodcem nebo dále i s individuální návštěvou muzejních objektů bývalého ghetta Terezín – časová náročnost: 2 – 4 hodiny.

V případě celodenní návštěvy Památníku Terezín doporučujeme kromě prohlídky Malé pevnosti absolvovat s průvodcem i prohlídku bývalého ghetta Terezín. S následnou návštěvou dalších muzejních objektů bude taková návštěva trvat cca 6 – 7 hodin.

Multimédia

Virtuální prohlídka 

(odkaz vede mimo tento web)

 

Přímé telefonické spojení pro ověření dostupnosti termínu rezervace prohlídky

  • 416 724 535
  • 604 241 179

Všechny objekty spravované Památníkem Terezín jsou z důvodu bezpečnosti pod nepřetržitým dohledem kamerového systému, ze kterého je zpravidla pořizován záznam. Zpracovatelem záznamů je Památník Terezín. Registrační číslo subjektu: 00031296.