Ubytovací prostory

Ubytovna v bývalých Magdeburských kasárnách

Účastníkům seminářů jsou k dispozici:

 • Ubytovna pro 50 osob
 • s komfortními 3-6 lůžkovými pokoji
 • 2 kuchyňky pro přípravu malého občerstvení
 • Klubovna s TV
 • Připojení na internet
 • v přízemí MK vlastní kuchyně s jídelnou pro stravování ubytovaných

Ubytovna se nachází v bývalých Magdeburských kasárnách, jejichž rekonstrukce probíhala v letech 1994-97. Památníku Terezín náleží pouze přední trakt této budovy, v další části jsou umístěny depozitáře a pracoviště Národního muzea v Praze. Poslední velká rekonstrukce a modernizace ubytovny proběhla v roce 2014.

Ubytovna v Dlouhé ulici

Omlouváme se, ale ubytovnu v Dlouhé ulici není možné v současnosti využívat ke vzdělávacím aktivitám Památníku Terezín.

Skupinám seminaristů se nabízí:

 • Ubytovna pro 45 osob s komfortními 2-5 lůžkovými pokoji
 • Stravování je zajištěno v jídelně v Magdeburských kasárnách (vzdálenost cca 300 m)
 • Kuchyňky pro přípravu malého občerstvení
 • Klubovna 
 • Připojení na internet

Ubytovna je umístěna v bývalém řadovém domě terezínského ghetta. K její zřízení přispěl zájem o vzdělávací pobyty v Terezíně a nedostačující kapacita ubytovny v Magdeburských kasárnách. Ke vzdělávacím aktivitám Památníku Terezín je využívána od r. 2021.

Ceník ubytování:

 • Standardní ubytování žáků/účastníků: na vícelůžkových pokojích, cena 360 Kč/os./noc
 • Nadstandardní ubytování žáků/účastníků: po jedné osobě na vícelůžkových pokojích, cena: 540 Kč/os./noc. Tento nadstandard je možné využít pouze tehdy, pokud jsou volné pokoje a kapacita ubytovny není naplněna
 • Ubytování řidiče: samostatně za cenu 360 Kč/os./noc
 • Ubytování pedagogů: Pokud je pedagogický doprovod různého pohlaví, mají jeho členové nárok na oddělené ubytování za cenu 360 Kč/os./noc. Pokud jsou členové pedagogického doprovodu stejného pohlaví, mohou být ubytováni buď společně za cenu 360 Kč/os./noc, nebo samostatně za cenu 540 Kč/os./noc

 

Ceník stravného:

 • Snídaně 110 Kč/os., oběd 120 Kč/os., večeře 115 Kč/os. Lze využít i jen část stravovací nabídky.
 • Stravovat by se mělo vždy min. 15 osob. Budete-li mít o stravu zájem, sdělte nám prosím konkrétní údaje cca 10 dní předem (viz kontaktní osoba pro vícedenní semináře).
 • Speciální dietní stravu, a sice vegetariánskou, jsme schopni zajistit (pro jednotlivce v rámci skupiny), ovšem po dohodě s vedoucím skupiny, která musí proběhnout nejpozději 10 dní před seminářem.

Náklady na ubytování a stravování lze uhradit na místě (v hotovosti či kreditní kartou), anebo fakturou po ukončení semináře. V případě úhrady fakturou je nutné nás o tomto požadavku předem informovat a poskytnout nám fakturační údaje.

 

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji v Památníku Terezín reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů, které vejde v účinnost 25. 5. 2018

Ubytovaný jako subjekt údajů

Pokud si účastníci seminářů objednají v Památníku Terezín ubytování, jsou od nich vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a číslo občanského průkazu. Tyto údaje zjišťujeme a spravujeme z důvodu poskytnutí ubytovací služby a jejího využití.

Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – Památníku Terezín získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce – Památník Terezín bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Památníku Terezín zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce – Památník Terezín v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů přímo v Památníku Terezín a nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by chtěl subjekt údajů využít některého ze svých práv vyplývajících z Nařízení, nechť nás kontaktuje na adrese: pamatnik@pamatnik-terezin.cz

Příloha