Ubytovací prostory

STŘEDISKO SETKÁVÁNÍ I v bývalých Magdeburských kasárnách

Účastníkům seminářů jsou k dispozici:

 • Ubytovna pro 50 osob
 • s komfortními 3-5 lůžkovými pokoji
 • 2 kuchyňky pro přípravu malého občerstvení
 • Klubovna
 • Víceúčelový shromažďovací prostor v půdním divadle

Středisko setkávání I. se nachází v bývalých Magdeburských kasárnách, jejichž rekonstrukce probíhala v letech 1994-97. Památníku Terezín náleží pouze přední trakt této budovy, v další části jsou umístěny depozitáře a pracoviště Národního muzea v Praze. Poslední velká rekonstrukce a modernizace ubytovny proběhla v roce 2014.

STŘEDISKO SETKÁVÁNÍ II Fučíkova ul., Terezín

Skupinám seminaristů se nabízí:

 • Ubytovna pro 28 osob s komfortními 2-3 lůžkovými pokoji
 • Stravování je zajištěno v jídelně Střediska I v Magdeburských kasárnách (vzdálenost cca 300 m); plná penze 190 Kč na 1 osobu/den, lze využít jen část stravovací nabídky
 • Kuchyňský kout pro přípravu malého občerstvení
 • Klubovna
 • Seminární místnost v půdním prostoru budovy

Středisko setkávání II. je umístěno v bývalém řadovém domě terezínského ghetta. K jeho zřízení přispěl zájem o vzdělávací pobyty v Terezíně a nedostačující kapacita Střediska I. v Magdeburských kasárnách. Ke vzdělávacím aktivitám Památníku Terezín je využíváno od r. 2002.

Ceník ubytování:

 • Standardní ubytování žáků/účastníků: na vícelůžkových pokojích, cena 275 Kč/os./noc
 • Nadstandardní ubytování žáků/účastníků: po jedné osobě na vícelůžkových pokojích, cena: 435 Kč/os./noc. Tento nadstandard je možné využít pouze tehdy, pokud jsou volné pokoje a kapacita ubytovny není naplněna
 • Ubytování řidiče: samostatně za cenu 275 Kč/os./noc
 • Ubytování pedagogů: Pokud je pedagogický doprovod různého pohlaví, mají jeho členové nárok na oddělené ubytování za cenu 275 Kč/os./noc. Pokud jsou členové pedagogického doprovodu stejného pohlaví, mohou být ubytováni buď společně za cenu 275 Kč/os./noc, nebo samostatně za cenu 435 Kč/os./noc

Ceník stravného:

 • 190 Kč/den/os. (plná penze). Snídaně 50 Kč/os., oběd 70 Kč/os., večeře 70 Kč/os. Lze využít jen část stravovací nabídky, nabízíme i stravování pro vegetariány, nikoliv však speciální dietní stravování (bezpleková dieta apod.). Stravovat by se mělo vždy min. 15 osob. Budete-li mít o stravu zájem, sdělte nám prosím konkrétní údaje cca 10 dní předem (viz kontaktní osoba pro vícedenní semináře).