Seminář II. stupně „Holokaust ve vzdělávání“

  • Seminář „Holokaust ve vzdělávání“ je nadstavbovým seminářem pořádaným v prostorách Památníku Terezín, který svým čtyřdenním programem úzce navazuje na základní seminář „Jak vyučovat o holokaustu“. Seminář je organizován Památníkem Terezín s podporou MŠMT ČR.
  • Veškeré finanční náklady semináře nesou uvedení organizátoři.
  • Hlavním záměrem pořadatelů je představit českým pedagogům metody práce používané při výuce holokaustu v zahraničí, a to jak v renomovaných muzeích či památnících, tak i ve školách. Odbornou část semináře již po několik let zajišťují lektoři z Polska, Německa, Slovenska, Izraele, Nizozemí, České republiky a dalších zemí.
  • Nosným bodem programu jsou vedle přednášek k dějinám holokaustu v různých evropských zemích také workshopy, při nichž se seminaristé seznámí s nejnovějšími výzkumy a pedagogickým zpracováním tématu pronásledování Židů pro školní mládež. Dostatečný prostor je rovněž věnován prezentaci výukových projektů samotných účastníků semináře. Čeští pedagogové tak mohou pohovořit o vlastních profesních zkušenostech a diskutovat možnosti a úskalí spojená s tematikou vzdělávání o holokaustu v českém školství.
    Pozornost pedagogů je ve značné míře zaměřena také na problematiku genocidy Romů za druhé světové války. Stranou nezůstávají ani otázky multikulturalismu.
  • Vyžaduje-li si to stávající situace, reagují organizátoři také na témata související s aktuálním celospolečenským děním. V minulosti tak byly do programu zařazeny například přednášky o nebezpečí pseudoodborného popírání holokaustu či problematice současného antisemitismu v České republice a vývoji na ultrapravicové scéně.
  • S ohledem na tematické, odborné a časové nároky programu, které seminář na jeho účastníky klade, je třeba pamatovat také na možnost odreagování. Program má proto i svou kulturní vložku. Reprezentuje ji obvykle Činoherní studio Ústí nad Labem s některou ze svých her (např. monodrama Pan Theodor  Mundstock) a vystoupení Dismanova rozhlasového dětského souboru s představením dětské opery Brundibár.
  • Seminář je určen pedagogům různých typů základních a středních škol České republiky. Podmínkou jejich účasti je nejen aktivní činnost ve školství, ale také absolvování základního semináře „Jak vyučovat o holokaustu“. Učitelé při semináři získají jak nové informace z oboru historie a multikulturní výchovy, tak i množství výukového materiálu a užitečné kontakty na zahraniční muzejní instituce. V neposlední řadě mohou navázat spolupráci s kolegy působícími ve vzdělávání a nadále pokračovat ve výměně zkušeností v oblasti výuky humanitních předmětů.

Nejbližší seminář se uskuteční v termínu: 28. listopad - 1. prosinec 2024

Program semináře z roku 2023 je ke stažení zde.

Kontaktní osoby: