Výtvarná soutěž 2024

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2024

XXVIII. ročník výtvarné soutěže

Memoriálu Hany Greenfieldové

pod tématem

 

První věc, kterou udělám po válce, bude…

 

Motto: „Návrat do Prahy byl nejtoužebnějším přáním.“

                                         Helga Weissová – Hošková

                               (bývalá vězeňkyně terezínského ghetta)

 

První věc, kterou udělám po válce, bude…“ Ať už se podobné myšlenky vztahovaly k návratu domů, pořízení si něčeho dlouho odpíraného, studiu, pomstě, opětovnému shledání se s rodinou či kamarády, tak vždy pomáhaly vězňům přečkat těžké časy pobytu v terezínském ghettu, v terezínské Malé pevnosti i na jiných místech, která nacisté využívali k věznění, týrání a vraždění lidí. Naneštěstí i dnes jsou mnozí lidé na různých místech světa navzdory deklarovaným lidským právům internováni a mučeni. A také jim podobné myšlenky určitě pomáhají dožít se dalšího dne.

Jaká myšlenka by držela při životě Vás, kdybyste byli neprávem uvězněni? Co by Vám pomáhalo přečkat podobná strádání? Co by byla první věc, kterou byste udělali, až byste vyšli na svobodu?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a své názory promítněte do soutěžní práce. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí.

Práce musí být vytvořeny rukodělnými technikami, jelikož v případě využití počítačové grafiky a fotografie nejsme schopni ověřit, zda se nejedná o dílo vytvořené umělou inteligencí.

 

Podmínky a průběh výtvarné soutěže:

Elektronické kopie/náhledy/fotografie Vašich výtvarných prací (ve kvalitním rozlišení) zasílejte elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres do 12. dubna 2024. Každý účastník zasílá maximálně jednu výtvarnou práci. Autoři nejkvalitnějších výtvarných prací budou na základě rozhodnutí odborné komise složené z externistů i pracovníků Památníku Terezín následně požádáni o zaslání originálů svých prací do finálového rozhodovacího kola.  

 

Obecné podmínky soutěží:

Soutěže se může účastnit pouze mládež vzdělávající se v České republice. U každé práce musí být POVINNĚ čitelně uveden název díla a vysvětlení jeho obsahu (co chtěl autor dílem sdělit), informace o použité technice, jméno autora (autorů) a jeho (jejich) věk, kategorie, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Tyto osobní údaje budou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy není omezen. Památník Terezín si vyhrazuje právo využít obdržené práce pro nekomerční výstavy, charitativní akce, reprodukce v tisku apod. Obdržené práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2024 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I.: žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II.: žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III.: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Kontaktní osoby: