Přehled základní literatury

Věznice gestapa v Malé pevnosti Terezín

 • Blodig Vojtěch, Langhamerová Miroslava, Vajskebr Jan: Malá pevnost Terezín 1940-1945, Praha 2009.
 • Bubeníčková Růžena, Kubátová Ludmila, Malá Irena: Tábory utrpení a smrti, Praha 1939, s.
 • 130-133.
 • Hájková Alena, Tomášek Dušan: XYZ. Poslední poprava v Terezíně, Praha 1988.
 • Novák Václav a kol., Malá pevnost Terezín, Praha 1988.
 • Průvodce stálou expozicí v Muzeu Malé pevnosti v Terezíně, Praha 2009.
 • Sailer, Vojtěch: Byli jsme tři lékaři, Ústí nad Labem 1972.
 • Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. (Vychází od roku 1970).

Koncentrační tábor Litoměřice

 • Kárný, Miroslav: Úloha řídících štábů SS v mechanismu válečného hospodářství: případ Litoměřice. In Sborník historický č. 30, Academia, Praha 1984, s. 145-186.
 • Koncentrační tábor Litoměřice 1944-1945, Příspěvky z mezinárodní konference v Terezíně, 15.-17. listopad 1994, Památník Terezín 1995.
 • Langhamerová, Miroslava: Koncentrační tábor v Litoměřicích 1944-1945, Průvodce stálou výstavou Památníku Terezín, Nakladatelství Oswald 2008.
 • Langhamerová, Miroslava: Leitmeritz (Litoměřice). In Herausgegeben von Wolfgang Benz und Barbara Distel, Der Ort des Terrors, Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 4 (Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück), Verlag C.H. Beck, München 2006, s. 175-184.
 • Trhlínová, Marie: Tábor smrti pod Radobýlem, Naše vojsko, Praha 1975.

Ghetto Terezín

 • Adler, Hans Günther: Terezín 1941-1945: tvář nuceného společenství. Část 1-3, Praha, Barrister a Principal 2006-2007.
 • Blodig, Vojtěch: Terezín v „konečném řešení židovské otázky“ 1941-1945, Průvodce stálou expozicí Muzea ghetta v Terezíně, Praha, OSWALD 2003.
 • Bondyová, Ruth: Jakob Edelstein. Praha, Sefer 2001.
 • Kárný, Miroslav: Konečné řešení. Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha, Academia 1991.
 • Krejčová Helena, Svobodová Jana, Hyndráková Anna: Židé v protektorátu, Die Juden im Protektoraten Böhmen und Mähren – Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942, Praha, Maxdorf a ÚSD AVČR 1997.
 • Kryl, Miroslav: Osud vězňů terezínského ghetta. Brno, Doplněk 1999.
 • Kultura proti smrti. Stálé expozice Památníku Terezín umístěné v bývalých Magdeburských kasárnách. Praha, OSWALD 2002.
 • Kuna, Milan: Hudba vzdoru a naděje: Terezín 1941-1945: o činnosti a tvorbě hudebníků v koncentračním táboře Terezín. Praha, Editio Bärenreiter 2000.
 • Lagus Karel, Polák Josef: Město za mřížemi. Praha, Baset 2006.
 • Makarova Elena, Makarov Sergei, Kuperman Victor: Univerzita přežití. Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941-1945. Praha, G plus G 2002.
 • Redlich, Egon: Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem. Deník Egona Redlicha z Terezína 1.1. 1942 – 22.10. 1944. [K vyd. připr.]: Kryl, Miroslav. Brno, Doplněk 1995.
 • Rothkirchenová Livie, Schmidt-Hartmannová Eva, Dagan Avigdor: Osud Židů v protektorátu 1939–1945. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1991.
 • Denní rozkazy Rady starších a Sdělení židovské samosprávy Terezín 1941-1945 (Regesta). [Ed.]: Hyndráková, Anna – Machatková, Raisa – Milotová, Jaroslava, Praha, Sefer 2003.
 • Terezín v konečném řešení židovské otázky. Mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta 1941-1945. [Ed.]: Kárný, Miroslav – Blodig, Vojtěch. Praha, LOGOS 1992.
 • Terezínské studie a dokumenty 1994-2009 (TSD) Institutu terezínské iniciativy