Pracovní listy do expozic Muzea ghetta a Magdeburských kasáren

  • V rámci seminářů pro děti a studenty je možno pracovat s pracovními listy do expozic v Muzeu ghetta a v Magdeburských kasárnách. Listy obsahují otázky spjaté s historií holokaustu, otázky vztahující se k daným expozicím. S pomocí listů žáci a studenti blíže poznají expozice a sami se zároveň zamýšlejí nad některými aspekty života a vytváření uměleckých děl v ghettu Terezín.
  • Listy je možné obdržet na vzdělávacím oddělení Památníku Terezín po předchozí domluvě s pracovníky VO.