Soutěže 2023

Památník Terezín


vyhlašuje na rok 2023

XXIX. ročník literární a XXVII. ročník výtvarné soutěže

 Memoriálu Hany Greenfieldové

se společným tématem

 

Svět chce být klamán?

 

Nacisté se snažili již v průběhu druhé světové války zahlazovat stopy svých zločinů. Využili i Terezín, který byl lživě představován jako město, kde si mohou Židé v klidu žít. Bohužel dodnes tomuto dojmu podléhají ti, kteří věří popíračům holokaustu, jež tvrdí, že žádné vyhlazování Židů neprobíhalo a že je to účelový výmysl vítězů nad Německem. Proč tito lidé nevěří dokázaným skutečnostem o holokaustu? Proč jsou někteří lidé přesvědčeni o existenci celosvětového židovského či jiného spiknutí? Proč někteří lidé popírají vážnost pandemie covidu-19? Proč jsou někteří lidé přesvědčeni o tom, že výsledky posledních prezidentských voleb v USA byly zfalšovány? Že ruská armáda na Ukrajině neprovádí válečné zločiny? A že právě jejich kandidát na budoucího prezidenta ČR je nejvhodnější? Co všechno může hrát roli ve vytváření lidských úsudků? Zejména v případě popírání holokaustu?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a své názory promítněte do soutěžní práce. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv formy.

 

Podmínky a průběh literární soutěže:

Literární práce musí být předány/odeslány elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres do 11. dubna 2023. Každý účastník zasílá maximálně jednu literární práci.

 

Podmínky a průběh výtvarné soutěže:

Elektronické kopie/náhledy/fotografie výtvarných prací (ve kvalitním rozlišení) musí být předány/odeslány elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres do 11. dubna 2023. Každý účastník zasílá maximálně jednu výtvarnou práci. Autoři nejkvalitnějších výtvarných prací budou na základě rozhodnutí odborné komise následně požádáni o zaslání originálů svých prací do finálového rozhodovacího kola.  

 

Obecné podmínky soutěží:

Soutěže se může účastnit pouze mládež vzdělávající se v České republice. U každé práce musí být čitelně uveden název díla, jméno autora (autorů) a jeho (jejich) věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Tyto osobní údaje budou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy není omezen. Památník Terezín si vyhrazuje právo využít obdržené práce pro nekomerční výstavy, charitativní akce, reprodukce v tisku apod. Obdržené práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 8. června 2023 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I.: žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II.: žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III.: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I.: žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II.: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Principova alej 304, 411 55 Terezín    
tel.: 416 724 576, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz, kana@pamatnik-terezin.cz
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa