Personální obsazení

Vedení Památníku Terezín:

Mgr. Jan Roubínek, B.A.

 • ředitel
 • vedoucí dokumentačního oddělení

Jiří Janoušek

 • náměstek ředitele

doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.

 • náměstek ředitele
 • vedoucí historického oddělení

Mgr. Jan Špringl

 • vedoucí vzdělávacího oddělení

Mgr. Bc. Tomáš Rieger

 • vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu

Ing. Stanislav Krejný

 • vedoucí technického oddělení

Bc. Lenka Křičková

 • zastupující vedoucí ekonomického oddělení

Iva Gaudesová, DiS.

 • vedoucí sbírkového oddělení

Ján Lacko

 • vedoucí oddělení provozu ubytovacích a stravovacích zařízení

 

Profesní životopisy vedoucích pracovníků Památníku Terezín

v souladu s Akčním plánem boje s korupcí v roce 2016