Personální obsazení

Vedení Památníku Terezín:

 • PhDr. Jan Roubínek - ředitel
 • doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc. - náměstek ředitele
 • Mgr. Tomáš Výchopeň - náměstek ředitele
 • Mgr. Michaela Dostálová - vedoucí dokumentačního oddělení
 • Iva Gaudesová, DiS. - vedoucí sbírkového oddělení
 • Ing. Zuzana Kotasová - vedoucí ekonomického oddělení
 • Ing. Stanislav Krejný - vedoucí technického oddělení
 • Ján Lacko - vedoucí oddělení provozu ubytovacích a stravovacích zařízení
 • PhDr. Ivana Rapavá, Ph.D. - vedoucí historického oddělení
 • Mgr. Stanislav Lada - pověřený vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu
 • Mgr. Jan Špringl - vedoucí vzdělávacího oddělení