Soutěže 2022 - literární soutěž

Památník Terezínvyhlašuje na rok 2022

XXIX. ročník literární soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

s tématem

 

Malovat a přežít

 

Někteří vězni terezínského ghetta, zřízeného v roce 1941 nacisty v Protektorátu Čechy a Morava pro Židy definované podle norimberských zákonů, výtvarně tvořili. Mnozí z nich byli ještě děti a dospívající. Jmenujme Jana Burku, rodáka z Československa žijícího po válce i ve Francii, z jehož knihy je vypůjčen název letošní soutěže. Nebo Helgu Weissovou, jejíž dětské práce dokumentovaly těžké životní podmínky ghetta. Neměla však výtvarná tvorba i jiný význam než zachycení svědectví? Třeba i pro děti ve francouzském Izieu, jež zde žily v odloučení od svých rodičů, než je nacisté deportovali do Osvětimi? Má tento význam i dnes?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a své názory promítněte do literární soutěžní práce. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv formy.

 

Podmínky a průběh literární soutěže:

Literární práce musí být předány/odeslány elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres do 8. dubna 2022. Každý účastník zasílá maximálně jednu literární práci. Počet zasílaných prací z jedné organizace - školy není omezen. 

Soutěže se může účastnit pouze mládež z České republiky. U každé práce musí být čitelně uveden název díla, jméno autora (autorů) a jeho (jejich) věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Tyto osobní údaje budou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely. Památník Terezín si vyhrazuje právo využít obdržené práce pro nekomerční účely, charitativní akce, publikování apod. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 9. června 2022 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I.  kategorie: žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. kategorie: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Principova alej 304, 411 55 Terezín    
tel.: 416 724 563, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz, kana@pamatnik-terezin.cz
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa