Karel Sapík

Karel Sapík (narozen 11. listopadu 1921 ve Štěpánovicích)

byl jako vyučený nástrojař za nacistické okupace totálně nasazen v Hirschbergu v Horním Slezsku. Zatčen byl 14. února 1943 pro projevy nepřátelské říši s třiceti dalšími dělníky a poslán do koncentračního tábora Gross-Rosen, kde pracoval v kamenolomu. 14. února 1945 se s evakuačním transportem dostal do koncentračního tábora Litoměřice, kde již vládl chaos a nepořádek. V posledních dnech války byl opět zařazen do evakuačního transportu směřujícího z Litoměřic do jižních Čech. Poblíž Libčic nad Vltavou se mu podařilo z vlaku uprchnout.