Soutěže 2020

Upozornění:

Z důvodu vývoje bezpečnostních opatření zavedených kvůli šíření nového typu koronaviru se Památník Terezín rozhodl přijímat práce zaslané do výtvarné soutěže až do 12. dubna 2020. Termín pro zasílání literárních prací zůstává nezměněn (23. březen 2020).

 

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2020

XXVI. ročník literární a XXIV. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

se společným tématem

Válka skončila, můžeme zapomenout?

V květnu 2020 uplyne 75 let od porážky nacistického Německa. Druhá světová válka poznamenala či dokonce vzala životy miliónům civilistů, mezi nimiž se nacházeli i lidé pronásledovaní a vraždění na základě nacistických rasových zákonů. Ale přineslo ukončení války těm, kteří přežili, konec útrap? Mohli po osvobození zapomenout na všechno prožité a smířit se se ztrátou svých blízkých a přátel? Nebo se o zapomenutí ani pokoušet neměli, protože slovy Elieho Wiesela: „Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé“? Co čekalo tyto lidi dále? Založení nové rodiny? Ponoření se do studia či do práce? Nebo život bez radosti a smyslu? Jak se můžeme tři čtvrtě století po holokaustu vyhnout postupnému zapomínání na jeho příčiny a oběti? Je poznání těchto příčin důležité i pro orientaci v problémech současného světa, které mohou vyústit ve válečné konflikty, etnické čistky či genocidu? Můžeme ho využít k tomu, abychom už v zárodku zabránili těmto procesům?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Soutěž je určena pouze pro žáky škol České republiky. Literární práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 23. března 2020, výtvarné práce do 13. dubna 2020. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Tyto osobní údaje budou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce zasílejte nejlépe elektronicky, výtvarné pouze fyzicky (poštou nebo osobně). Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 11. června 2020 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  1. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
  2. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  3. SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Věkové kategorie literární soutěže:

     1. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

     2. studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

  1. místo - 1 000 Kč, 2. místo - 900 Kč, 3. místo - 800 Kč, 4. místo - 600 Kč, 5. místo - 500 Kč, 6. - 8. místo - 300 Kč. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka v hodnotě 1 000 Kč, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Principova alej 304, 411 55 Terezín    
tel.: 416 724 563, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz, kana@pamatnik-terezin.cz
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa