Soutěže 2020

V roce 2020 proběhl XXVI. ročník literární a XXIV. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem

Válka skončila, můžeme zapomenout?

Na počátku května 2020 uplynulo 75 let od porážky nacistického Německa. Druhá světová válka poznamenala či dokonce vzala životy miliónům civilistů, mezi nimiž se nacházeli i lidé pronásledovaní a vraždění na základě nacistických rasových zákonů. Ale přineslo ukončení války těm, kteří přežili, konec útrap? Mohli po osvobození zapomenout na všechno prožité a smířit se se ztrátou svých blízkých a přátel? Nebo se o zapomenutí ani pokoušet neměli, protože slovy Elieho Wiesela: „Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé“? Co čekalo tyto lidi dále? Založení nové rodiny? Ponoření se do studia či do práce? Nebo život bez radosti a smyslu? Jak se můžeme tři čtvrtě století po holokaustu vyhnout postupnému zapomínání na jeho příčiny a oběti? Je poznání těchto příčin důležité i pro orientaci v problémech současného světa, které mohou vyústit ve válečné konflikty, etnické čistky či genocidu? Můžeme ho využít k tomu, abychom už v zárodku zabránili těmto procesům?

Účastníci se měli zamyslet nad výše uvedenými otázkami,  anebo si mohli položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování jim byla ponechána možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  1. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
  2. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  3. SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Věkové kategorie literární soutěže:

     1. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

     2. studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Výsledkové listiny ke stažení:

Oceněné literární práce soutěže PT pro rok 2020:

1. kategorie:

2. kategorie:

Oceněné výtvarné práce soutěže PT pro rok 2020: