Soutěže 2020

V letošním roce proběhl XXVI. ročník literární a XXIV. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem

Válka skončila, můžeme zapomenout?

 

Slavnostní  předání cen výhercům bylo kvůli opatřením spojeným s epidemií koronaviru z červnového termínu přesunuto na na 23. září 2020. Ceremoniál proběhne v kinosále Muzea ghetta v Terezíně od 13 hod.

 Téma soutěží:

Na počátku května 2020 uplynulo 75 let od porážky nacistického Německa. Druhá světová válka poznamenala či dokonce vzala životy miliónům civilistů, mezi nimiž se nacházeli i lidé pronásledovaní a vraždění na základě nacistických rasových zákonů. Ale přineslo ukončení války těm, kteří přežili, konec útrap? Mohli po osvobození zapomenout na všechno prožité a smířit se se ztrátou svých blízkých a přátel? Nebo se o zapomenutí ani pokoušet neměli, protože slovy Elieho Wiesela: „Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé“? Co čekalo tyto lidi dále? Založení nové rodiny? Ponoření se do studia či do práce? Nebo život bez radosti a smyslu? Jak se můžeme tři čtvrtě století po holokaustu vyhnout postupnému zapomínání na jeho příčiny a oběti? Je poznání těchto příčin důležité i pro orientaci v problémech současného světa, které mohou vyústit ve válečné konflikty, etnické čistky či genocidu? Můžeme ho využít k tomu, abychom už v zárodku zabránili těmto procesům?

Účastníci se měli zamyslet nad výše uvedenými otázkami,  anebo si mohli položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování jim byla ponechána možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  1. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
  2. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  3. SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Věkové kategorie literární soutěže:

     1. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

     2. studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

  1. místo - 1 000 Kč, 2. místo - 900 Kč, 3. místo - 800 Kč, 4. místo - 600 Kč, 5. místo - 500 Kč, 6. - 8. místo - 300 Kč. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka v hodnotě 1 000 Kč, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Principova alej 304, 411 55 Terezín    
tel.: 416 724 563, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz, kana@pamatnik-terezin.cz
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa