Filmový festival ZA HRADBY 2024

PROGRAM FILMOVÉHO FESTIVALU ZA HRADBY 2024

Úterý 26. března

17:00 DÉMANTY NOCI (64 min.)

(režie Jan Němec, Československo, 1948)

V kinosálu Muzea ghetta Terezín

Příběh útěku dvou židovských mladíků z transportu smrti je naturalistickým zkoumáním pocitů ohrožení, zavržení a vykořeněnosti. Do zážitků zbědovaných utečenců v sudetském lese vstupují vzpomínky, sny a představy jednoho z nich, rozšiřující pole zkoumání zmučené lidské duše do sféry existenciálního dramatu.(NFA)

Úvod filmu obstará filmový historik či protagonista filmu, na závěr beseda

VSTUPNÉ ZDARMA

 

Úterý 28. května

17:00 ATENTÁT (100 min.)

(režie Jiří Sequens st., Československo, 1964)

V kinosálu Muzea ghetta Terezín

Film Jiřího Sequense Atentát nás vrací doprostřed jednoho z nejtěžších období českého národa, do doby nacistické okupace. Napínavým způsobem vypráví o činu, který má významné místo v dějinách druhé světové války: o atentátu na nejvyššího představitele nacistické moci v českých zemích, zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Podává široký obraz této události a pokouší se o postižení nejrůznějších souvislostí. Zvlášť sugestivně pak zachycuje závěrečný hrdinský boj parašutistů v kostele v Resslově ulici v Praze.(Bontonfilm)

Úvod filmu obstará filmový historik či protagonista filmu, na závěr beseda

VSTUPNÉ ZDARMA

 

Čtvrtek 20. června

17:00 KUKAČKA V TEMNÉM LESE (95 min.)

(režie Antonín Moskalyk, Československo, 1984)

Dopoledne v 8:30 a v 11:00 projekce pro školy (rezervace možná na rychova@pamatnik-terezin.cz

V kinosálu Muzea ghetta Terezín

Pozoruhodný pokus načrtnout věrohodný portrét nacistického důstojníka, velitele koncentračního tábora, se dotýká protikladných stránek jeho osobnosti - na jedné straně starostlivý, pečující o rodinné blaho, na druhé straně bezcitný nacista, uplatňující bez zábran vyhlazovací politiku. Právě tento člověk, podmanivě ztvárněn Olegem Tabakovem, se ujme třináctileté Emilky z Moravy určené na převýchovu; jejíma očima se pak díváme na vnucenou rodinu, na složité utváření vztahů k člověku, jenž se k ní snaží chovat laskavě. Děvčátko prochází bolestným poznáváním pravé skutečnosti. Během svého pobytu v Německu se snaží nezapomenout na svůj skutečný domov a věří, že se ještě jednou ve svém životě setká se svou maminkou a vrátí se...(oficiální text distributora)

Úvod filmu obstará filmový historik či protagonista filmu, na závěr beseda

VSTUPNÉ ZDARMA

 

Úterý 24. září

17:00 HODINA TANCE A LÁSKY (105 min.)

(režie Viktor Polesný, Česko, 2003)

V kinosálu Malé pevnosti Terezín

Dospívající Kristina Kleinburgerová, dcera velitele koncentračního tábora, přijíždí z bombardovaného Berlína za svými rodiči, jejichž život pro ni představuje svět harmonie a klidu. Rodiče se pokusí její iluze ještě upevnit hodinami baletu, kterými ji má provázet bývalá maďarská primabalerína. V jediném dni se tak vzdor záměrům a plánům otce hroutí Kristininy představy a iluze o společnosti rodičů a jistotách domova a celá zvrácenost a zrůdnost německého válečného a totalitního mechanismu před ní vystupuje s tragickou neúprosností i s ozvěnou blížícího se konce války. Příběh, místo a postavy filmu jsou smyšlené, pouze tragika osudů je skutečná.(oficiální text distributora)

Úvod filmu obstará filmový historik či protagonista filmu, na závěr beseda

VSTUPNÉ ZDARMA

 

Pondělí 14. října

17:00 ÚTĚK ZE SOBIBORU (143 min.)

(režie Jack Gold, Jugoslávie / Velká Británie, 1987)

V kinosálu Muzea ghetta Terezín

Dne 14. října 1943 se uskutečnilo jedno z největších a nejúspěšnějších povstání vězňů z koncentračních táborů hitlerovského Německa. Vyhlazovací tábor Sobibor, který se nacházel na polském území v bezprostřední blízkosti hranic s Ukrajinou a nedalekým Běloruskem, byl vybudován v březnu 1942 v rámci tzv. konečného řešení židovské otázky.

Podkladem pro natočení filmu se stala kniha Richarda Raschkeho, přímého aktéra hrdinného odboje proti nacistické zvůli. Pod vedením Alexandra „Saši“ Pečerského (hraje R. Hauer), sovětského válečného zajatce židovského původu, bylo při plánované ozbrojené vzpouře zabito přibližně 12 příslušníků SS (prameny se liší v počtech) a dále několik ukrajinských dozorců. Při plánovaném útěku došlo ke komplikacím, a proto se pod tíhou situace kolem 600 vězňů vrhlo přes ostnaté dráty pod palbou z kulometných věží a snažilo se přeběhnout přes minová pole do Chelmských lesů. Filmové zpracování samotného útěku vězněných je pro diváka expresivním zážitkem podbarveným vážnou hudbou.

Asi 300 vězňům se podařilo utéci, ovšem kolem 200 jich bylo pochytáno a zabito v průběhu několika dní po útěku. Válku přežilo cca 70 aktérů povstání. Po útěku vězňů byl tábor srovnán se zemí, dnes stojí na jeho místě památník, muzeum a mohyla lidského popela.

Celkem v táboře smrti (během poměrně jeho krátké existence) zahynulo v plynových komorách kolem 250.000 lidí, převážně židů z Polska, Holandska, Československa, Sovětského svazu a dalších zemí.

Úvod filmu obstará filmový historik či protagonista filmu, na závěr beseda

VSTUPNÉ ZDARMA

Film bude promítán u příležitosti 81. výročí útěku ze Sobiboru (14. říjen 2024)

 

Úterý 26. listopadu

17:00 ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY DO ESTONSKA (85 min.)

(režie Lukáš Přibyl, Česko, 2007)

V kinosálu Muzea ghetta Terezín

Dokument historika Lukáše Přibyla Zapomenuté transporty do Estonska vypráví o osudech 13 žen patřících mezi hrstku přeživších nasazených na nucené práce v Estonsku, a později také v Německu. Společným jmenovatelem všech příběhů je snaha žen nepřipouštět si míru hrůz, které se kolem nich odehrávají, a jejich víra v naději, že se jednou znovu setkají se svými blízkými. Naděje a kolektivní duch, který ženy stmeloval dohromady, jim spolu s notnou dávkou štěstí nakonec pomohl zachránit život.

Úvod filmu obstará filmový historik či protagonista filmu, na závěr beseda

VSTUPNÉ ZDARMA