Terezínské transporty. Deportace Židů do Terezína a transporty z terezínského ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce

Stálá expozice Památníku Terezín v domku bývalé městské váhy v Terezíně

Expozice, představující návštěvníkům komplexní informace o problematice transportů. Objekt, ve kterém je umístěna, se nachází v místech, kudy do ghetta vedla železniční vlečka, která hrála v odbavování transportů klíčovou roli. Expozice přibližuje mechanismus transportů Židů z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava a později i z dalších území ovládaných nacistickým Německem do Terezína, a dále mechanismus vypravování transportů z  ghetta do vyhlazovacích, koncentračních a pracovních táborů, především do tábora Auschwitz-Birkenau.

Zachycena je rovněž tragická historie tzv. evakuačních transportů přijíždějících do Terezína v samotném závěru války z koncentračních táborů vyklízených před postupující frontou a poté poválečná repatriace osvobozených terezínských vězňů.

Expozice je vybavena on-line jmenným vyhledávačem, ve kterém si návštěvníci mohou vyhledat údaje o bývalých vězních ghetta, jež jsou shromážděny v  databázi Památníku Terezín.

Stálé expozice:

  • Stálá expozice věnovaná deportacím Židů do Terezína a deportacím z terezínského ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce

Adresa:

  • Dlouhá 324, Terezín
  • GPS: 50°30'28.6"N 14°08'56.1"E