Terezínské transporty. Deportace Židů do Terezína a transporty z terezínského ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce

Stálá expozice Památníku Terezín v domku bývalé městské váhy v Terezíně

Ucelené muzejně expoziční zpracování klíčové součásti fungování terezínského ghetta, kterou představovaly přicházející a odcházející transporty, doposud v podstatě chybělo. Jen stručně bylo pojednáno v  hlavní expozici Muzea Ghetta. Nová expozice, kterou Památník Terezín otevřel 28. 1. 2020, má proto podat návštěvníkům komplexní informaci o problematice transportů. Objekt, ve kterém je umístěna, se nachází v místech, kudy do ghetta vedla železniční vlečka, která hrála v odbavování transportů klíčovou roli. Expozice přibližuje mechanismus transportů Židů z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava a později i z dalších území ovládaných nacistickým Německem do Terezína, a dále mechanismus vypravování transportů z  ghetta do vyhlazovacích, koncentračních a pracovních táborů, především do tábora Auschwitz-Birkenau. Zachycena je rovněž tragická historie tzv. evakuačních transportů přijíždějících do Terezína v samotném závěru války z koncentračních táborů vyklízených před postupující frontou a poté poválečná repatriace osvobozených terezínských vězňů.

Expozice je vybavena on-line jmenným vyhledávačem, ve kterém si návštěvníci mohou vyhledat údaje o bývalých vězních ghetta, jež jsou shromážděny v  databázi Památníku Terezín.

Adresa:

  • Dlouhá 324, Terezín
  • GPS: 50°30'28.6"N 14°08'56.1"E