Seminář I. stupně „Jak vyučovat o holokaustu“

  • Třídenní seminář „Jak vyučovat o holokaustu“ je pořádán již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín. Seminář je akreditován ministerstvem školství a dosud jím prošlo více než 2300 českých pedagogů.
  • Seminář se zabývá problematikou židovství a holokaustu v českých zemích. Program začíná v prostorách Židovského muzea v Praze, a to přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou pražského židovského města a workshopy. V podvečer následuje přesun účastníků do Terezína a program pokračuje problematikou holokaustu všeobecně a historií terezínského ghetta. V rámci programu se účastníci seznamují s topografií bývalé terezínského ghetta, navštíví bývalou policejní věznici gestapa v Malé pevnosti, setkají se s pamětníkem a zúčastní se workshopů. Třetí den semináře je věnován romské problematice v ČR – od zvyků a tradic po jejich pronásledování a genocidu za 2. světové války.

Účastníci obdrží množství výukového a dokumentačního materiálu a na závěr také osvědčení o absolvování semináře s akreditací MŠMT.

Seminář je plně dotován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury České republiky. Doprava, ubytování a strava účastníků v průběhu semináře jsou hrazeny organizátory.

Semináře „Jak vyučovat o holokaustu“ jsou setkáními základními a pedagogové, kteří se jich zúčastní, mají možnost přihlásit se také na další stupně seminářů s problematikou holokaustu, boje proti rasismu a interkulturního vzdělávání, které Památník Terezín spolu s výše uvedenými institucemi pořádá. Tyto nadstavbové semináře se konají jak v České republice (Památník Terezín), tak i v zahraničí (např. Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, Památník Ravensbrück, Dům konference ve Wannsee či Jad Vašem v Jeruzalémě).

Nejbližší seminář se uskuteční v termínu: 23. - 25. únor 2024

Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. ledna 2024.

Odkaz na přihlášku pro nejbližší seminář naleznete zde.

Program semináře z minulých ročníků naleznete zde.

 

Kontaktní osoby: