Trude Sojka - Holocaust a mateřství

28. 3. 2019 @ 14:00 hodin - 9. 6. 2019, 0 Předsálí kina Muzea ghetta

výtvarná výstava české umělkyně a přeživší holocaustu Trude Sojka (1909-2007)

vernisáž výstavy se koná 28. března 2019 ve 14 hod.

ve spolupráci s Trude Sojka Cultural House (Ekvádor)

Setkání s nepřetržitým vývojem v životě Trude Sojky, která přežila šoa, prostřednictvím různých uměleckých fází její práce.
V průběhu holokaustu se mnoho židovských žen stalo nejen otroky nacistického režimu, ale řada z nich musela v této obtížné době také prožívat mateřství. Po válce, kdy se Trude Sojka dozvěděla, že z její rodiny přežil pouze bratr, začala nový život ve zcela odlišné zemi: v Ekvádoru, kam její bratr emigroval. Co nejvíce se snažila začlenit do nové kultury, ačkoli si s sebou stále nesla vzpomínky na svou rodnou zem. Umění se pro ni stalo terapií.
Tak jako řada vězňů Terezína vyjadřovala Trude Sojka ve svých dílech, která všechna vznikla po válce, své hrůzné zážitky, ale také hezké vzpomínky, naději, vděčnost životu a touhu po míru. Tuto výstavu lze proto vnímat jako nadčasovou úvahu o změnách v našich životech a o lidské schopnosti odolat.

Pozvánka na vernisáž ke stažení