Terezínské kontemplace

17. 6. 2020 @ 17:30 hodin - 23. 8. 2020, 0 Galerie Gotické dvojče v Jezuitské ulici v Litoměřicích

výtvarná výstava

Společný projekt Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (SGVU) a Památníku Terezín: výstava výtvarných děl k 75. výročí osvobození ghetta Terezín.

SGVU své výstavní prostory v Galerii Gotické dvojče v Jezuitské ulici v Litoměřicích otevře k prezentaci výtvarných děl významných výtvarníků, kteří v terezínském ghettu umělecky tvořili - Karel Fleischmann (1897-1944), Fritz Lederer (1878-1949), Malvína Schalková (1882-1944), Otto Ungar (1901-1945), Petr Kien (1919-1944), Leo Haas (1901-1983) a Bedřich Fritta (1906-1944). Na výstavě „Terezínské kontemplace“ budou představena jejich díla, která jsou součástí sbírky Památníku Terezín. Zčásti se jedná o výběr z přírůstků z posledních pěti let, přičemž některá z těchto děl nebyla dosud veřejnosti prezentována. Ve dvou sálech budou umělecké práce doplněny o autentické předměty, které se bezprostředně vážou ke každodennímu životu v ghettu.

Kurátor výstavy: PhDr. Ľubomír Turčan (SGVU), Památník Terezín je spoluorganizátorem výstavy.

Výstava je věnována památce dlouholetého ředitele Památníku Terezín PhDr. Jana Munka, CSc. (1946-2019).

Výstava bude zahájena vernisáží 17. června 2020 v 17:30 hod. a bude dále přístupná denně, kromě pondělí, mezi 11 - 17 hod.