TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2023

21. 5. 2023 @ 10:00 hodin, 0 Národní hřbitov před Malou pevností

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 78. výročí osvobození

  • začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností
  • pořadatel: Památník Terezín pod záštitou ministra kultury ČR
  • spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Program Terezínské tryzny 2023

9.50  -  10.00  -   Nástup Čestné jednotky Hradní stráže a Ústřední hudby AČR  na Národní hřbitov

10:00  -   10:40  -   Kladení věnců na Národní hřbitov

10:40  -   10:43  -   Hymna ČR – Edita Adlerová                  

10:43  -   10:46  -   Vítání hostů -  Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín

10:46  -   10:56  -   Hlavní projev – Petr Pavel, prezident ČR

10:56  -   11:02  -   Slovo pamětníka – Ján Hanák, bývalý vězeň terezínského ghetta                                                

11:02  -   11:07  -   Křesťanská modlitba – mons. Dominik kardinál Duka, emeritní arcibiskup pražský    

11:07  -   11:12  -   Židovská modlitba – Karol Efraim Sidon, vrchní zemský rabín 

11:12  -   11:22  -   Pěvecký sbor Puellae cantantes

11:22  -   11:25  -   Závěr tryzny -  Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín

11:25  -   11:30  -   Odnesení státní vlajky a odchod Čestné jednotky Hradní stráže   

 
Malá pevnost bude otevřena pro veřejnost od cca 10:30, po celý den bude ve všech objektech Památníku Terezín volné vstupné. Srdečně všechny zveme.
 
Fotografie z akce zde a zde