Terezínská tryzna 2019

19. 5. 2019 @ 10:00 hodin, 0 Národní hřbitov před Malou pevností

Vzpomínková akce u příležitosti 74. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce

Program tryzny:

 • Nástup Čestné jednotky Hradní stráže a Ústřední hudby AČR na Národní hřbitov
 • Kladení věnců a kytic na Národní hřbitov
 • Hymna ČR - Irena Troupová, koncertní pěvkyně
 • Vítání hostů a zahájení – Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín
 • Hlavní projev – Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR
 • Slovo pamětníka - Toman Brod, přeživší terezínského ghetta a dalších nacistických perzekučních zařízení
 • Křesťanská modlitba - Jan Balík, biskupský vikář
 • Židovská modlitba - Karol E. Sidon, vrchní zemský rabín
 • Vystoupení Děčínského pěveckého sboru
 • Závěr tryzny – Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín
 • Odchod Čestné stráže AČR

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena!

 • pořadatel: Památník Terezín
 • spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

Plakát na koncert Institutu terezínských skladatelů u příležitosti Terezínské tryzny

Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje.