Pietní akt u příležitosti 72. výročí popravy Milady Horákové

27. 6. 2022 @ 10:00 hodin, 0 Bývalý Krankenrevier v Malé pevnosti

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950)

  • v 10:00 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
  • ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

Milada Horáková byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně.