Pasy pro život

10. 6. 2021 - 31. 8. 2021, 0 Předsálí kina Muzea ghetta

- dokumentární výstava

Pasy pro život

Výstava seznamuje veřejnost s příběhem skupiny tvořené polskými diplomaty i židovskými představiteli, jež působila za druhé světové války ve Švýcarsku, a která vypracovala systém výroby falešných pasů latinskoamerických zemí, které měly zachraňovat evropské Židy před holokaustem. Tento příběh byl po celá desetiletí neznámý. Pouze díky důkladnému výzkumu v posledních letech byl odhalen obrovský rozsah činnosti skupiny vedené Aleksandrem Ładośem.

Výstavu připravil Institut Pileckého ve Varšavě. Součástí výstavy jsou reprodukce dokumentů z archivu židovského aktivisty, rabína Chaima Eisse, jednoho z členů Ładośovy skupiny.