Kateřina Piňosová - Sourozenci červené nitě

17. 5. 2018 @ 14:00 hodin - 31. 10. 2018, 0 Výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti

výtvarná výstava - kresby, fotografie, objekty

cela č. 41

výstava bude zahájena vernisáží 17. května 2018 ve 14 hodin

Pozvánka na vernisáž výstavy ke stažení

Informace o autorce

 

Sourozenci červené nitě

S tímto místem jsem se domluvila, že stojí za to, přinést sem nové bytosti.

Jsou tu.

Na kresbách vidíte portréty rostlin, stromů, živočichů, minerálů, úkazů a bytostí různého druhu – anebo jsou portrétována jejich propojení.

Nedovolila bych si nic přikrašlovat nebo si vymýšlet, neboť cítím pokoru vůči všem a vůči všemu.

Bylo by bezpochyby příliš náročné, chtít po návštěvnících výstavy, aby si ke každé kresbě pročítali dlouhé texty popisující, jak portréty vznikaly. Proto jsem se rozhodla připojit jen krátké popisky, které mají být zájemcům jakýmsi vodítkem, a k tomu nabídnout dokumentární fotografie většiny portrétovaných entit.

Doufám, že tak poskytuji dostatek klíčů k mnohdy velice komplexním příběhům, jež v mých očích přesahují obyčejné vnímání světa.

Ve středu místnosti sedí Ariadna – původně žena, která dala Theseovi klubko červené nitě, aby mu pomohla uniknout z Minotaurova labyrintu. Tato naše Ariadna slouží jako průvodkyně mnoha paměťmi. A tyto paměti jsou spojeny červenou nití.

My všichni jsme sourozenci červené nitě.

Kateřina Piňosová