Alfred Kantor: Terezín-Osvětim-Schwarzheide. Holocaust v deníku umělce